Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i folkeskolen

Forsknings-informeret

Fysisk aktivitet kan fremme børns sundhed, trivsel og faglige præstationer viser forskningskortlægning udført af Vidensråd for Forebyggelse.

Find konkrete ideer, videoer og værktøjer til inspiration nederst på denne side.

Baggrund

Forskningskortlægningen gennemgår dansk og international forskning i effekten af fysisk aktivitet i skoleregi på børns sundhed, trivsel og læring – herunder faglige præstationer. 

Hovedpointer

Der er evidens for, at fysisk aktivitet kan fremme børns sundhed og faglige præstationer. Fysisk aktivitet har overordnet set en positiv effekt på elevernes trivsel.

Det er dog afgørende at skelne mellem konkurrence eller mestringsaktiviteter, da konkurrencer kan have en negativ effekt på elevernes trivsel.

Forskningsstudiet har haft forkus på de 6 nedenstående aktivitetstyper.

Forskningskortlægningsrapporten viser, at :

  1. Idrætsfaget og flere idrætstimer styrker elevernes sundhed. Hvad angår faglige præstationer, viser nogle studier en positiv effekt, mens andre viser ingen effekt. Når vi ser på trivsel, er det vigtigt at skelne mellem konkurrence og mestringsorienterede aktiviteter, da konkurrence kan have en negativ betydning for elevers trivsel.  
  2. Fysisk træning, der styrker kredsløb og/eller stofskifte, har positive effekter på sundhed og trivsel og styrker elevernes faglig præstationer. Der skal dog som nævnt tages forbehold for, at konkurrenceelementer kan have negativ effekt på børnenes trivsel.
  3. Fri leg/pauser - der findes ikke nok valide studier til at konkluderer effekten af Fri leg på faglige præstationer og trivsel.
  4. Aktiv transport til og fra skole (for eksempel cykel eller gang) har en positiv effekt på elevernes sundhed. Der finder ikke nok valide studier til at konkluderer effekten af  aktiv transport på faglige præstationer og trivsel.
  5. Bevægelse integreret i undervisningen, kan der  ikke fastslås videnskabelige konklusioner, dog viser de studier, der findes enten, at der er en positiv effekt eller ingen effekt.
  6. Aktive pauser - der findes ikke nok valide studier af effekter af aktive pauser til at konkluderer en påvirkning af  elevernes sundhed, faglige præstationer eller trivsel.

Perspektivering

Samlet set viser kortlægningen, at skolerne med fordel kan satse på at øge elevernes samlede fysiske aktivitetsniveau. 

I Danmark er der sket en socialt betinget polarisering i børns fysiske aktivitet, således at der både er flere, der er meget fysisk aktive og flere, der er meget fysisk inaktive.

De meget fysisk inaktive børn repræsenterer et stort sundhedsproblem.

Skolen er en vigtig arena, hvor der er mulighed for at stimulere også de mest inaktive børn til at være mere fysisk aktive.

Om rapporten

  • Forskningskortlægning udført af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Undervisningsministeriet.
  • Rapporten er særligt tilegnet skolelærere og -ledere samt pædagogisk personale, som skal planlægge og gennemføre kravet om 45 minutters daglig fysisk aktivitet i skolen.
  • Publikationsår 2016.

Viden og inspiration til de 6 aktiviteter

Piger omkring nettet

Idrætsfaget

Her finder du en kort video om idrætsfaget og udvalgte henvisninger til ressourcer og inspiration til idrætsundervisningen.
Løbere på bane

Fysisk træning

Her finder du en kort video om fysisk træning og udvalgte henvisninger til ressourcer og inspiration til fysisk træning.
Pige ved klatrestativ

Fri leg og pauser

Her finder du en kort video om fri leg og udvalgte henvisninger til ressourcer og inspiration til fri leg i skolen.
2 børn på cykel

Aktiv transport

Her finder du en kort video om aktiv transport og udvalgte henvisninger til ressourcer.
Legende børn

Aktive pauser

De korte aktive pauser kaldes ofte brain breaks eller powerpauser. De aktive pauser kan bruges, når eleverne har siddet stille længe, er trætte eller sløve og har svært ved at holde koncentrationen. De har derudover til formål at bryde længere tids stillesiddende adfærd.

Relaterede links

Her kan du hente selve rapporten (Vidensråd og Forebyggelse).