Gør din by bedre - innovative kompetencer

Undervisningsforløb med byer, afsluttes med innovativt byprojekt - øger elevers innovative kompetencer. Her med Vejle som eksempel.

Omfang

Undervisningsforløb til naturgeografi B. Kan skaleres efter behov; men kræver nok mindst otte moduler.

Formål

Eleverne vil gennem undervisningsforløbet opleve byers udvikling som et resultat fysisk-geografiske betingelser og en historisk udvikling i produktion, transport og samfund.

Kernestof i naturgeografi, især Innovation, bæredygtighed og ressourceforvaltning i globalt og lokalt perspektiv.

Forberedelse

Undervisningsforløbet kan med fordel ligge i den sidste del af C+B-forløbet, da der forventes en del selvstændigt arbejde.

Træf gerne aftale med en lokal byplanlægger; enten som oplægsholder eller som bedømmer på elevprojekter. Begge dele vil selvfølgelig også være fint. Se mere under opfølgning/evaluering.

Lærebogen Naturgeografi - Jorden og mennesket bruges til forløbet. Især s. 319-348. 

Skyline i Vejle
© Laust Wium Olesen

Vejles skyline by night - De fem søstre, som er rejst på engarealerne vest for bycentrum. Opbevarng af vand er tænkt ind i dette byggeprojekt.

Gennemførelse

1. Første del af undervisningsforløbet: Se denne webside.

Fokus er på byers opståen og byers historie. Google Earth bruges til analyse af historiske byer, som nævnes i lærebogen. Se byplaner.kmz. Der er opgaver på de mange stedsmarkører i kmz-filen.

Derefter urbaniseringen fra 1800-tallet, frem til det 21. århundredes megabyer.

Endelig inddrages social segregation i byer, bl.a. med inddragelse af En syg forskel (DR 2016)

2. Anden del handler om migration. Se denne webside. Afhængig af studieplanen iøvrigt kan dette gøres mere eller mindre grundigt.

3. Tredje del leder direkte til selve byprojektet, der fokuseres på Vejle og byens særlige forhold. Se denne webside. Fx er Vejle som den eneste danske by med i netværket 100 Resilient Cities. Der gennemføres ekskursion til byens rensningsanlæg, et vandværk, samt til Økolariet, hvor der findes en stor interaktiv bymodel, der kan illustrere de trusler, som Vejle kan få fra monsterregn og vindstuvning.

4. Projekter om byudvikling i Vejle. 3.xx Naturgeografi B
Formål: At udvikle ideer til hvordan udvalgte steder i byen kan udvikles og bidrage til en bæredygtig udvikling af Vejle. Se hele oplægget under relaterede filer.

Varighed af projektarbejdet: ca. 5 moduler samt forberedelse hertil.

Midlertidigt dige bygget pga vindstuvning i Kattegat
© Laust Wium Olesen

Stormen Ingolf fik vandstanden i Vejle Å til at stige så meget, at Rosborg Gymnasium måtte beskyttes af et midlertidigt dige.

Stormen Ingolf stuvede vandet op, så Vejle å gik over sine bredder.
© Laust Wium Olesen, fra Hydrometri.dk

Stormen Ingolf fik Vejle Å til at gå over sine bredder

Opfølgning/evaluering

Produktkrav: En præsentation / screencast med et manuskript skal afleveres. Præsentationen skal vises ved afslutningen. Med fordel kan man bede en lokal byplanlægger om at deltage som medbedømmer. Jeg har flere gange benyttet en fra Vejle kommune, som på meget fin vis sørger for at alle elevgrupper får både postiv og negativ kritik. Og jeg har respekteret byplanlæggerens kåring af en vinder. Hvis man ikke er helt enig kan man jo justere på karaktererne.

Her er eksempel på korrespondance med byplanlæggeren:

Hej XX

Først tak for, at du undervejs har hjulpet nogle af mine elever med deres spørgsmål.

Jeg vil lige her en god uge før dit besøg fortælle lidt mere om den opgave, som eleverne skal løse.

Som tidligere skrevet: "Eleverne skal altså udvikle ideer til hvordan udvalgte steder i Vejle kan udvikles og bidrage til en bæredygtig udvikling af Vejle. Herunder skal de også styrke byens resiliens."

Der er valgt områder som kolonihaverne N for Rosborg, Flegmade, Posthusgrunden, Havnepladsen, byens torve og endelig Åcentret. 

Jeg har bedt dem overalt om at inddrage terrænet og vandet i byen, både det vand, der er der allerede, og det der kan komme ved voldsomme regnskyl og vindstuvning. Deres løsning skal indeholde elementer, som styrker Vejles resiliens. Og løsningen skal i et eller andet omfang være bæredygtig, helst både økonomisk, socialt og økologisk; men delvis bæredygtige løsninger er bedre end ingenting. Elevernes løsning skal opfylde nogle behov, som deres analyser viser, at Vejle har.     

Jeg har ikke krævet, at elevernes løsninger skal være fast bundet af økonomisk snusfornuft, så kreative løsninger må gerne vurderes højt. Fysikkens og naturens love skal selvfølgelig respekteres. Et krav fra min side har været, at deres præsentation indeholder en fyldig dokumentation med kort, fotos og skitser.

Eleverne får op til otte minutter til at præsentere deres ide; det er den jeg gerne vil have din bedømmelse af. De skal også aflevere noget skriftligt; men den sidste del tager jeg mig af. Eleverne har selv efterspurgt din vurdering af, om deres løsninger "rammer indenfor skiven".

Jeg ser frem til tirsdag eftermiddag d. 28. marts kl. 13:45 - jeg vil møde dig ved Rosborgs indgang.

Med venlig hilsen

Erfaringen er, at eleverne er meget tilfredse med denne afslutning på projektet.

Kreditering

Laust Wium Olesen, EMU-redaktør i naturgeografi

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Projektoplæg, Vejle bys historie m.m.
Stedsmarkører til Google Earth, opgaver på hver stedsmarkør. Stederne svarer til eksemplerne på historiske byer i Naturgeografi - Jorden og mennesket.