Gør mobning til fortid

Hver femte elev i folkeskolen oplever at blive mobbet i løbet af sin skolegang.

Indlæg fra Formanden for Danske Skoleelever '16'17 Jens Vase.

For Danske Skoleelever er det meget bekymrende tal, som må og skal tages seriøst – for det kan ganske enkelt ikke være rigtigt, at hver femte danske elev, skal opleve en skolegang præget af utryghed. Skolen skal være et sted, hvor man trives og hvor der er plads til alle.

Skolen skal være for alle elever, og alle elever har krav på at kunne cykle i skole med en god fornemmelse i maven.

Mobning påvirker os ikke kun socialt. Mobning har også kæmpe indflydelse på hvor godt man klarer sig i skolen. Har man det ikke rart med at være i skole, kan det også være ekstra svært at stille sig op og for eksempel lave præsentation foran klassen, eller gøre sig det ekstra umage med dansk stilen. At være mobbeoffer overtager ens hverdag, og er også en oplevelse, som man bærer med videre fra skolen.

Derfor er det så fuldstændig afgørende, at vi sammen gør en indsats mod mobning! Det er aldrig i orden, og skal stoppes. Det kræver at alle tager ansvar, men også særligt at skolerne gør det. Som situationen er nu, er der ikke nogle klare regler for, hvem der skal gøre hvad og hvor vi elever, hvis vi oplever mobning kan søge hjælp. Danske Skoleelever mener, at vi skal forpligte skolerne til at hjælpe og lave klare regler for, hvad der skal gøres, hvis elever bliver mobbet. Sådan bliver vi sikre på at hver enkelt af os tages seriøst, hvis vi går til en lærer eller skoleleder med en sag om mobning. Siden 2009 har skolerne skulle lave en antimobbestrategi, som er en plan mod mobning på skolen. 36% af skolerne har bare stadig ikke lavet en sådan. Det er et kæmpe problem, for et fælles sprog og en fælles indsats er bare det første skridt på vejen til at gøre op med mobning på skolerne.

En anden løsning på problemet handler om os som elever. Elever skal aldrig stå alene med sager om mobning, og der skal altid være en lærer eller skoleleder, der tager dem seriøst og forsøger at løse det. Sådan er virkeligheden desværre bare ikke altid. Får eleverne ikke hjælp på skolen er det derfor afgørende, at der er et sted da kan søge hen. Danske Skoleelever mener, der er brug for en klagemulighed, hvor vi elever selv eller sammen med vores forældre kan henvende os, hvis vi ikke mener, at der på skolerne bliver gjort nok for at stoppe en sag om mobning. Der skal være nogen, der kan hjælpe, hvis dialogen med skolen spiller fallit og eleven dermed står alene.

VI har alle sammen ret til en skolegang, hvor vi trives og har det godt. Det skal vi sammen sikre, og det kræver forandring. At bekæmpe mobning er helt afgørende for Danske Skoleelever. Alle skoler skal gøre en ekstra indsats for at sikre at det ikke længere er hver femte elev der mobbes. Ingen elev skal stå alene, men at alle skal have hjælp og støtte. 

Emneord