Gang i klangen

Øvelserne bruges som opvarmning og smidiggørelse af stemmen. Ved at arbejde klangligt ud fra asso-ciationer og følelser, træner vi naturlig og sund stemmebrug.
Børn der synger

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering.

Gennem en videointroduktion arbejder eleverne med forskellige stemmeøvelser.

Målet med øvelserne er, at eleverne får varmet stemmen op – både i højden og i dybden, og at de lærer, at bruge deres stemme varieret samt at gøre dem bevidste om stemmens mange udtryksmuligheder.

Øvelserne kan bruges i begyndelsen af hver musiktime eller inden der skal synges.

Gå evt. videre med læringsaktiviteten ”Sang med klang”, hvor denne metode bruges i en sang.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

 I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål:

  • Eleverne kan bruge stemmen udtryksfuldt og varieret med udgangspunkt i associationer.

Undervisningsaktivitet

Arbejdsformen er som udgangspunkt baseret på imitation. Læreren præsenterer nogle figurer eller associationer, som alle laver lyd og krop til. Ved at gå ud fra sin plads i cirklen og tilbage igen, trænes periodefornemmelse og opmærksomhed på hinanden. I videoen her er brugt 3 forskellige aber til at skabe associationer.

 

Ud over øvelserne på videoen, kan følgende øvelser anvendes – kun fantasien sætter grænser. Lad evt. en eleverne selv finde på og vise for:

  • Glad julemand (dybt ho ho)
  • Lille bange mus (højt piv)
  • Sur far (hårdt fyyy)
  • Forskrækket (højt uh)
  • Børn der leger (la la la)
  • Fnise af en hemmelighed (svagt hi hi)

Det vigtigste er, at eleverne kommer omkring forskellige stemninger, og gerne både dybt og højt, svagt og kraftigt.

Hvad gør læreren?

Læreren viser hvordan en stor han-abe (sølvryg), en abeunge og en abemor lyder og ser ud – en af gangen.

Læreren hjælper eleverne med at finde de rigtig musikord om deres klang

Hvad gør eleverne?

Eleverne imiterer

 

 

Eleverne forklarer hvordan det lød

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej – eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer.

Omsatte læringsmål

 Eleverne
kan bruge stemmen udtryksfuldt og varieret med udgangspunkt i associationer.

Tegn på læring

Eleven bruger stemmen varieret

Eleven imiterer læreren præcist

Eleven skaber tydelige udtryk med sin stemme

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

 

Spørg eleverne hvad de kan eller ved nu, som de ikke kunne eller vidste før.

Bed dem nævne 2 sjove ting ved øvelsen.

 

Kreditering

Udarbejdet af Sangens Hus - http://sangenshus.dk/

Forenklede Fælles Mål

Musik
1. - 2. klasse
Musikudøvelse (obligatorisk)
Sangteknik (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan synge med god klang i større grupper (vejledende mål)
Eleven har viden om stemmebrug (vejledende mål)