Gapminder - visualisering af statistik

Omfattende internationale statistikker forbindes ofte med kedeligt talterperi. Med Gapminder er det muligt at visualisere statistik på en inddragende og engagerende måde.
gapminder.jpg
© Laust Wium Olesen

Ovenfor ses i Gapminder sammenhængen mellem bruttonationalprodukt (PPP) og middellevetid, hvor Danmarks udvikling 1800 til 2011 er særligt fremhævet på baggrund af Verdens landes fordeling i 2011.

Gapminder 

Den svenske statistiker Hans Rosling er idemanden bag Gapminder, en besnærende måde at præsentere international statistik på. Gapminder kører i en browser med Flash. Programmet findes også i en offline-version.

Man udvælger to parametre, fx velstand og sundhed, som plottes i et koordinatsystem. Data animeres så med et klik på Play, hvorefter tiden sættes i gang. Der er data tilbage til 1800, men naturligvis ikke dækkende for alle lande. Udviklingslandene fik først troværdig statistik midt i forrige århundrede. Landene optræder som farvede cirkler (efter verdensdele) og i forskellige størrelser (efter folketal). Der er forskellige muligheder for at spore lande (trails).

Bliv inspireret til brugen af Gapminder, dels under menupunktet "For teachers" (bemærk materialet unSvenska), dels ved at se et par underholdende og kloge videoer, hvor Hans Rosling selv demonstrerer Gapminder. På denne video, Hans Rosling viser den bedste statistik du nogensinde har set, er der danske undertekster.

På dansk findes i øvrigt også denne Flash-animation af Human Development Trends 2005 / Fordeling af indkomst.

Dollar Street

Bemærk også dette supplerende stykke software til pc. På Dollar Street bor de fattige til venstre og de rige til højre. Man kan besøge forskellige afrikanske hjem og via billeder se levestandarden hos beboerne.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Forsiden, hvor der er indgange til alle ressourcerne. Her præsenteres også eksempler, som kan tjene til inspiration. Programmet startes under Gapminder World. Undersøg endelig "For teachers", hvor der på engelsk og svensk gives tips til brug i undervisningen. Endelig er der talrige videoer, de fleste med Hans Rosling selv, hvor sammenhænge forklares ved hjælp af Gapminder.
Hans Roslings TED-foredrag i Qatar, 13 minutter der giver god forståelse
128 MB software i zip-arkiv til PC.