Genbrug af metal

Affald er en ressource, som vi i højere grad er nødt til at udnytte. Lad eleverne udarbejde en rapport om genbrug og affald som en ressource.
Affald_COLOURBOX1201297_0.jpg

Affald

Formål

Rapporten kan indgå som en del af forløbet om byøkologi.

Eleverne skal kombinere data fra nettet med viden fra biologi (økologi) og kemi (atomets opbygning og reaktionsskemaet) og udarbejde en rapport om genbrug og affald som en ressource.

Gennemførelse

Eleverne skal udarbejde en rapport, hvor de gør rede for nedenstående spørgsmål. De skal også vurdere, hvilken betydning genbrugsindustrien har i Danmark, og hvilken forventning de har til fremtiden.

Eleverne kan finde opgørelser på Danmarks Statistik.

 1. Gå på nettet og undersøg, hvilke metaller der eksisterer en genbrugsplan for i Danmark.
 2. Check, hvordan man som forbruger bør agere - både i hjemmet og på affaldspladsen.
 3. Undersøg, hvor meget og hvilket metalaffald, vi i Danmark producerer om året, og hvordan det påvirker samhandlen med udlandet.
 4. Undersøg, hvor meget metal genbrugsindustrien genindvinder om året, og undersøg hvor stor en omsætning, genbrugsindustrieren genererer, og hvor mange ansatte industrien har.
 5. Både kobber og bly er tungmetaller. Undersøg, hvorfor metallerne er farlige for mennesker, og hvorfor de er farlige for naturen. Find de grænseværdier, der gælder for metallerne, og find også den dødelige dosis.
 6. Tegn en model for (66/29)Cu og (207/82)Pb med protoner, neutroner og elektroner.
 7. Tegn også en model for grundstof nr. 13, og forklar, hvorfor det står i tredje hovedgruppe.
 8. Chlor har ifølge det periodiske system atommassen 35,5 u. Hvordan kan det være, at tallet ikke er helt?
 9. På genbrugspladsen ligger der jern og ruster. Det sker efter følgende reaktion: Fe + O2 + H2O (pil) Fe(OH)2, som videre reagerer efter følgende: Fe(OH)2 + O2 (pil) FeO(OH) + H2O. Afstem begge reaktioner.
 10. Beskriv kort et økosystem i byen. Kom ind på forskellige trofiske niveauer.
 11. Hvad sker der med tungmetaller, hvis de havner i et økosystem? Inddrag bioakkumulation og biomagnifikation.
 12. Hvad afgør, om et stof er giftigt?

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Her finder du en udførlig beskrivelse af forsøget og teorien bag.

Relaterede moduler

Relaterede links

Forslag til temaer i undervisningen på ungdomsuddannelserne.