Geoboard

Lad eleverne bruge denne app som et digitalt sømbræt, hvor de kan arbejde med at finde matematiske sammenhænge inden for både algebra og geometri.
© Mathlearningcenter.org

Følg linket for derudover at finde et link til en online version af appen, en app til Windows og en tilføjelse til Chrome-browseren.

Hvordan

Denne app er reelt et digitalt sømbræt, hvor eleverne kan vælge et ubestemt antal elastikker med en række farver.

Hvorfor

Denne app kan anvendes til fx at arbejde med at visualisere brøker, ligedannethed og kongruens i geometri, sammenhæng mellem polygoners areal og omkreds m.m.

Hvor

Appen retter sig mod matematikundervisningen både i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. I udskolingen og på mellemtrinnet kan eleverne arbejde med opgaver, som fx at undersøge sammenhængen mellem antallet af søm inden i/på kanten og en polygons areal m.fl.

Forenklede Fælles Mål

Matematik
1. - 3. klasse
Matematiske kompetencer (obligatorisk)
Hjælpemidler (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan anvende enkle hjælpemidler til tegning, beregning og undersøgelse (vejledende mål)
Eleven har viden om konkrete materialer og redskaber (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan anvende digitale værktøjer til undersøgelser, enkle tegninger og beregninger (vejledende mål)
Eleven har viden om metoder til undersøgelser, tegning og beregning med digitale værktøjer (vejledende mål)
Tal og algebra (obligatorisk område)
Algebra (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan opdage systemer i figur- og talmønstre (vejledende mål)
Eleven har viden om enkle figur- og talmønstre (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan beskrive systemer i figur- og talmønstre (vejledende mål)
Eleven har viden om figur og talmønstre (vejledende mål)