Geofysik og klima

Her er inspiration til emnerne geofysik og klima.
Klimaforandringer

.

Viden om klima

gasser i atmosfæren

Klimaforandringer - Applets

En række interaktive applets til klimafysik fra King's Centre for Visualization in Science.
Jorden

Geoengineering

Debathæfte om geoengineering som metode til at begrænse drivhuseffekten med fokus på problemer og muligheder med denne teknologi.
Geotermisk energi

Geotermisk energi

Debathæfte om geotermisk energi som metode til at begrænse drivhuseffekten med fokus på problemer og muligheder med denne teknologi.
Temperatur på Jorden

NASA: Climate Change

NASA's store og velorganiserede website om klima og klimaforandringer. Animationer, grafik, artikler, målinger og beskrivelse af NASA's missioner til at afdække klimaforandringer og årsagerne hertil.
arktisis.jpg

Fysik og klima

Inspiration til hvordan emnet klima kan indgå i fysikundervisningen.
orkan-katrina.jpg

Fysik og orkaner

Få inspiration til hvordan man kan inddrage emnet orkaner i fysikundervisningen. En orkan virker grundlæggende som en Carnotmaskine.
Klimadata

Seneste IPCC rapporter over klimaændringer

IPCC's (Intergovernmental Panel on Climate Change) samlede oversigt over klimaændringer. Her er den seneste samlede oversigt fra 2014.
Havstigning Florida
© NOAA/Public Domain

Globale havstigninger

Formål: At opnå viden om, hvor store de globale havstigninger på grund af vands udvidelse forventes at blive ved brug af en simpel fysisk model. Kan med variende grad af vejledning fungere på både A,B og C-niveau. I forløbet styrkes elevernes globale kompetencer (anvende sprog og opnå indsigt i globale problemstillinger).

Viden om geofysik

jordskaelv.jpg
© Colourbox

Jordskælv - den dynamiske jord

Jordskælv er et fint emne for forløb i samspil mellem fagene naturgeografi og fysik. Emnet inviterer til at arbejde med en række afvekslende undervisningsformer: Teori, opgaveregning, eksperimentelt arbejde og ekskursioner. Ligesom det undervejs vil være naturligt at inddrage aktuelle materialer og data fra internettet.
Jordskælvsbølger, seismik

Jordens indre - seismiske målinger

Instruktiv video (ca. 15 min) om hvorledes seismiske målinger afslører strukturen af jordens indre.
Radioaktiv datering
© IPhO 2013, Fysikolympiaden

Datering ved hjælp af radiometri

En god note om datering ved hjælp af radioaktive materialer. Af Michael Møller, Rosborg Gymnasium.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png