Geogebra Classic

Brug denne app/dette dynamiske geometriprogram til at lade eleverne arbejde undersøgende i/med matematik.
Geogebra Classic - Dynamisk geometriprogram

Hvordan

I appen kan man finde og anvende en række værktøjer, som bl.a. lader eleven arbejde med geometrisk konstruktion. Tryk og afsæt fx et punkt i koordinatsystemet, et linjestykke, et polygon osv.

Hvorfor

I denne app er det muligt at lade eleverne oparbejde viden og færdigheder omkring geometriske egenskaber og sammenhænge, geometrisk tegning, måling samt placeringer og flytninger. Det udmønter sig bl.a. ved, at eleven arbejder med at fremstille og beskrive egne tegninger samt fremstille, undersøge og beskrive figurer, mønstre og design med spejlingssymmetri. Det er særligt den undersøgende tilgang til matematik, som kan fremmes via dette dynamiske geoemtriprogram.

Hvor

Appen retter sig mod matematikundervisningen i både indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. De udvalgte færdigheds- og vidensmål er således blot oplagte eksempler på, hvor man vil kunne arbejde med appen.

Andre relevante moduler

GeoGebra på iPad i indskolingen
© Troels Gannerup Christensen

Geogebra på iPad i indskolingen

Hvordan kan man inddrage dynamisk geometri i indskolingen, når man har iPad til rådghed? Læs om matematiklærer Anne Juhl fra Kolding Realskole, som underviser 2.a i matematik med GeoGebra-appen på iPad.

Forenklede Fælles Mål

Matematik
1. - 3. klasse
Geometri og måling (obligatorisk)
Geometrisk tegning (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan tegne enkle plane figurer ud fra givne betingelser og plane figurer, der gengiver enkle træk fra omverdenen (vejledende mål)
Eleven har viden om metoder til at tegne plane figurer, herunder med et dynamisk geometriprogram (vejledende mål)
Placeringer og flytninger (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan beskrive og fremstille figurer og mønstre med spejlingssymmetri (vejledende mål)
Eleven har viden om metoder til at fremstille figurer og mønstre med spejlingssymmetri, herunder digitale værktøjer (vejledende mål)
Måling (obligatorisk område)
Fase 3
Eleven kan sammenligne enkle geometriske figurers omkreds og areal (vejledende mål)
Eleven har viden om måleenheder for areal (vejledende mål)
4. - 6. klasse
Geometri og måling (obligatorisk)
Geometrisk tegning (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser (vejledende mål)
Eleven har viden om geometriske tegneformer, der kan gengive træk fra omverdenen, herunder tegneformer i digitale værktøjer (vejledende mål)