Geologi og landskaber

Ressourcer om geologi og landskaber til undervisningen til naturgeografi på stx. Eksperimenter, undervisningsforløb, værktøjer og links til viden om emner som pladetektonik, tsunami, jordens og livets udvikling, landskabsdannelse mm.

Det centrale i læreplanen er jordens, livets og landskabernes udviklingsprocesser og udviklingshistorie i lyset af aktuelle ressource- og miljøforhold:

 Jordens og livets udvikling i et langt tidsperspektiv

 Jordens opbygning, den pladetektoniske model, jordskælv og vulkaner

 landskabernes dannelse og udvikling

 relevante aktuelle teorier og tolkninger af emnet.

Viden om

Subduktionszoner ved Japan
© Laust Wium Olesen, Google Earth

Den Pladetektoniske Model

Jorden bliver hver dag ramt af masser af jordskælv. Vulkaner går i udbrud rundt omkring på Jorden. Siden 1960'erne har der været en sammenhængende model til forklaring heraf, nemlig den pladetektoniske model. Her får man tips til undervisningen heri.
Bygden Viðareiði, synsretning SØ
© Styrelsen for It og Læring / Nina Christoffersen (EMU: Galathea 3)

Færøernes geologi - et land af lava

Færøerne er et land af lava. Her finder du en artikel om øernes geologi. Tekster og billeder blev oprindelig leveret til EMUens Galathea 3-site.
Trilobit, ca. 250 mill. år gammel
© Laust Wium Olesen

Jorden og livets historie

Jordens alder, livets opståen, evolution, pladetektonik, dinosaurer, masseuddøen og menneskets udvikling. Det er flere fine indgange til god undervisning i naturgeografi.
Japans nordøstkyst blev hårdt ramt af tsunamien
© Laust Wium Olesen, Google Earth

Tsunami

26. december 2004 vågnede Verden til nyheden om de voldsomme tsunamier omkring Den bengalske Havbugt. Og d. 11. marts 2011 skete det så igen i Japan; denne gang med nyhedsmedierne i første række. Dette tema belyser dels disse katastrofer, dels tsunamier generelt. Der er endvidere opgaveforslag.
Søjlebasalter
© Talenter på tværs

Vulkanisme i Island

Verden er et puslespil af tektoniske plader, og Island er placeret lige i mellem to af brikkerne. For 16 millioner år siden rejste Island sig fra dybet og dannede et nyt land af magma fra Jordens indre. Island er i dag en vulkanø med cirka 30 aktive vulkanske systemer og et utal af vulkantyper.
gletsjervandring og dødishul
© Talenter på tværs

Når nedbrydning skaber nyt – geomorfologi i Island

I Island er der stadig istid. Enorme gletsjere former landskabet nu, som det skete i Danmark for 15.000 år siden. Samtidig er der aktiv vulkanisme, vældige bjerge, et utal af floder, sandstorme og enorme ødemarker. Alt sammen er det med til at skabe Islands unikke landskaber.

Undervisningsforløb

begravet dødis
© Anders Grosen

Glaciale landskaber og deres karakteristika

Eleverne skal udarbejde et skema med en oversigt over de forskellige glaciale landskabselementer, de processer som har formet dem og det glaciale miljø, de er blevet dannet i. Skemaet skal eleverne efterfølgende anvende som et værktøj til kort- og landskabsanalysen af de tilhørende kort.
Foto til Danidas Verdensfilm "El oro blanco"
© Rune Toldam og Jacob Rold Christensen

Det hvide guld - El oro blanco

Undervisningsforløb med udgangspunkt i en film om en bolivianer, der udvinder salt i det bolivianske højland i Andesbjergene. Geologi, klima, levevilkår. Forløbet er til naturgeografi i gymnasiet og geografi på HF.
Boreplatform ved kaj i Esbjerg
© Laust Wium Olesen

Finder Færøerne olie?

Der er fundet olie og/eller naturgas øst og syd for Færøerne. Men endnu ikke ved Færøerne. Hvordan udsigterne er behandles i dette modul.
Foto fra Danidas Verdensfilm "Floden Dzachu".
© Kathrine Krake og Addy Elisabeth Ipsen

Floden Dzachu - forløb til naturgeografi

Forløbet tager udgangspunkt i Danidas verdensfilm "Floden Dzachu" fra 2004 om en nomadefamilie på den tibetanske højslette i 4.300 meters højde.
Udstedte og kommende tilladelser til at efterforske og udvinde råstoffer.
© Laust Wium Olesen & NUNAGIS

Grønland: Geologi og råstoffer

Grønlands rigdom af mineralske råstoffer samt eventuelle olieressourcer under havbunden er kommet voldsomt i fokus de seneste år. Modulet belyser hvordan og viser vej til kilder til Grønlands geologi.
Foto fra Danidas Verdensfilm "Vulkanens Vogter".
© Sidsel Brandt Hasberg og Anne Troldtoft Hjorth

Livet på en vulkans sider

Filmen Vulkanens vogter er fra 2013 og er en del af Verdensbilledlegatet. Den handler om Mr. Asih, der bor tæt på vulkanen Merapi i Indonesien. Undervisningsaktiviteter til naturgeografi (STX) og geografi (HF) er: i overskrifter: Lokalisering, landskabsanalyse, placering i pladetektonisk sammenhæng. Vulkanisme og befolkningstæthed. Erhverv på Merapi og områdets klima. Filmene og det indonesiske samfund. Perspektivering og evaluering.
Foto fra Danidas Verdensfilm "Paradise Expired"
© Christian Bjerrum Frederiksen og Lasse Rahbek

Paradise Expired - et undervisningsforløb til naturgeografi

Film om Apelaamo i Tuvalu, der ligger langt ude i Stillehavet. Han er landets eneste skrot-eksportør. I undervisningsforløbet undersøges den geovidenskabelige baggrund for atoller, klima og miljø, samfundsudvikling og trusler mod "paradiset". Og se filmen fra Verdensbilledlegatet.
Undervisning_elever_COLOURBOX1985071.jpg

Undervisningsforløb om Færøerne

I dette modul omtales relevante undervisningsforløb for Rigsfællesskabet og Færøerne. Og der er henvisninger til Materialeplatformen.
Minedrift

Uran - skal det udvindes og hvem bestemmer

I det sydlige Grønland er der fundet en stor uranforekomst. Men skal den udvindes? Der er uenighed om, hvem der skal bestemme dette. Modulet tager udgangspunkt i geologien og selvstyrets rettigheder.
Granitbrud ved Rønne
© Laust Wium Olesen

Råstoffer - samfundets byggesten

GEUS har med Undervisningsministeriets støtte produceret undervisningsmateriale om råstoffer til bl.a. naturgeografi og NV. Kalk, kobber, sjældne jordarter m.m.
bavnehøj.jpg
© Laust Wium Olesen

Jordbund og landskab

Isen har formet store dele af det danske landskab og på istidsaflejringerne har de forskellige jordbundstyper udviklet sig. Ideer og materialer til undervisningen.
haiti2010.jpg
© Laust Wium Olesen & Google Earth

Haiti - Jordskælv jan. 2010

12. januar 2010 blev Haiti og specielt hovedstaden Port-au-Prince ramt af et jordskælv med styrken 7 på Richterskalaen. Dødsofrene oversteg 220.000. Talrige efterskælv samt landets fattigdom og manglende sikkerhed vanskeliggjorde hjælpearbejdet.
Edu-Arctics logo
© Edu-Arctic.eu

Edu-Arctic

Edu-Arctic har til formål at styrke interessen for naturfag hos unge i alderen 13 – 20 år, med særligt fokus på det arktiske område. Projektet byder bl.a. på online undervisning.

Digitale værktøjer og ressourcer

Kuganguaq, område på Disko med flere gletsjere
© Laust Wium Olesen, Google Earth

Flyfotos til analyse af grønlandske gletsjere

Anvend flyfotos til at identificere og vurdere ændringer i landskabet. Som studieområde er udvalgt den øde og ubeskrevne dal, Kuganguaq. Øvelse indsendt af Jacob Yde, Bjerringbro Gymnasium
Danmarks jordbund, forsiden af hæftet
© Laust Wium Olesen, forfatterne og Geografilærerforeningen

Danmarks jordbund – passer vi på den?

Hæftet på 36 sider præsenterer et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening. Til hver case er der forslag til opgaver og feltarbejde.
Udsnit af apps til iPad og  iPhone
© Laust Wium Olesen

Naturgeografi/geografi og IT

Fagspecifikke og generelle IT-værktøjer til brug i undervisningen. Inddrag mere IT i undervisningen på forskellige platforme. PC, tablet og smartphone. Se eksempler på geografiske programmer til alle platforme.

Eksperimenter og aktiviteter

Forside af undervisningsmaterialet til "Ekspeditionen"
© DR Gymnasium

Ekspeditionen

I et samarbejde mellem Haslund Film, DR Gymnasium, Filmstriben(Filmcentralen) og Science KU er der lavet en temaside med en stor undervisningspakke af fem kortfilm, en dokumentarfilm, TV og radioklip + pdf og snart en iBook med uv-materiale til gymnasierne om naturvidenskab og kunst.
Bulbjerg i Google Eart med 3x overhøjning.
© Laust Wium Olesen

Geotopen Bulbjerg – Ertebølle Hoved

Denne geotopbeskrivelse omhandler kystklinterne Bulbjerg og Ertebølle Hoved i Nordvestjylland. Beskrivelsen er primært visuel, centreret omkring fotos, illustrationer og figurtekster.
Mols Hoved, strandplan og klint
© Laust Wium Olesen

Glacialmorfologi

Formål: At tolke en klint i glacialmorfologisk henseende. Eksperiment indsendt af Jimmy Mangelsen, Mulernes Legatskole
Jyllands vestkyst med laguner. Klegod.
© Laust Wium Olesen

Holmsland Klit som geotop

Hver sensommer tager Rosborg Gymnasium deres elever på feltkursus i Hytten i Klegod på Holmsland Klit. I det følgende beskrives nogle af de feltøvelser, som bliver anvendt.
Landskab - klient

Istidslandskabet som geotop

Denne vejledning til istidslandskabet som geotop er lavet, så den kan bruges i alle dele af et Geovidenskab A-forløb. Materialet er udformet, så det i princippet kan bruges i alle områder af Danmark, hvor ens geotop er en eller flere landskabsformer dannet under sidste eller næstsidste istid.
Bølger ved Kalø Vig, Studstrupværket
© Laust Wium Olesen

Kysten som geotop

Introduktion til hvordan du kan arbejde med kyster og bølger som et geotop-forløb.
Podsol i jord nær Klim
© Laust Wium Olesen

Landskab og landbebyggelse omkring Lemvig

Landskabsekskursion med opgaver om bl.a. jordbund fra egnen omkring Lemvig. Indsendt af Sven Højgaard Jensen og Uffe Jeppsen, Lemvig Gymnasium. Opgaverne kan selvfølgelig også gennemføres andre steder i landet.
Geografi i Vadehavet
© Laust Wium Olesen

Marskdannelse ved Råhede Vade

Formålet med dette undervisningsforløb og det tilhørende feltarbejde er at undersøge skiftet fra vegetationsløs vade til et tæt plantedække i marsken. Forløb indsendt af Annemette Vestergaard Witt og Else Holm Hansen, Ribe Katedralskole.
Atlanterhavets bund med den midtatlantiske ryg.
© Laust Wium Olesen

Oceanbundsspredning

Her finder du et eksperiment, som har til formål at give eleverne viden om oceanbundsspredning og polvendinger.
Radon - måleudstyr

Radon

Radon er et emne, der vedrører os alle, da radon er naturligt forekommende, men samtidig har en tendens til at ophobes i vore huse. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er radon den næst vigtigste medvirkende årsag til lungekræft (efter aktiv rygning).
Resultat af jordfygning
© Laust Wium Olesen

Sandflugt - et eksperiment

Formål: At lære, hvordan vinden eroderer, transporterer og aflejrer materiale med forskellig partikelstørrelse og massefylde.
Sø nær Indlandsisen ved Kangerlussuaq
© Laust Wium Olesen

Sedimentation i stillestående vand

Formål: At lære, hvordan partikler med forskellig kornstørrelse aflejres i stillestående vand. Eksperiment indsendt af Birgit Mørk Iversen, Nørresundby Gymnasium og HF
Geografi i Vadehavet
© Laust Wium Olesen

Sedimenter i Vadehavet

Formålet med dette undervisningsforløb og det tilhørende feltarbejde er at undersøge partikelsammensætning i vaden, evt. kan man sammenligne med sediment/jord fra en anden lokalitet. Forløb indsendt af Annemette Vestergaard Witt og Else Holm Hansen, Ribe Katedralskole.
Skagen Odde med Google Earth
© Laust Wium Olesen, Google Earth

Skagen som geotop

Denne geotopbeskrivelse omhandler Skagen Odde samt området mellem Vendsyssels gamle nordkyst og Grenen, i Nordjylland. Beskrivelsen er primært visuel, centreret omkring fotos, illustrationer og figurtekster. Derudover er geotopbeskrivelsen forsynet med en omfattende interaktiv kortdel på GoogleMaps.
Banda Aceh på nordspidsen af Sumatra. Elevationsprofil viser, hvor sårbart området er for tsunamier
© Laust Wium Olesen

Tsunami-bølgers hastighed

Formål: At afklare forholdet mellem havdybde og bølgehastighed (tsunami-bølge).
Aalborg Portland med Google Earth
© Laust Wium Olesen

Undergrund og cement i Aalborg

Arbejdsseddel / eksperiment til O. Berthelsen, Geologi i Aalborgområdet, DGU, 1987, s. 12-18nth., 65-67øtv. Indsendt af John Warcelmann, Nørresundby Gymnasium
376_.jpg

Vandløbet som geotop

Forslag til geotop hvor der arbejdes med vandløb. Netop vandløbets evige forandring gør det velegnet som geotop.
Vejle Ådal med Google Earth, 3x overhøjning
© Laust Wium Olesen, Google Earth

Vejle Ådal som geotop

Vejle Tunneldal er en af landets mest imponerende dalsystemer. Rosborg Gymnasium & HF ligger midt i ådalen nær Vejle Å, og i naturgeografi studerer eleverne omgivelserne. Af Anders Grosen og Christian Skipper, Rosborg Gymnasium og HF.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png