Glaciale landskaber og deres karakteristika

Eleverne skal udarbejde et skema med en oversigt over de forskellige glaciale landskabselementer, de processer som har formet dem og det glaciale miljø, de er blevet dannet i. Skemaet skal eleverne efterfølgende anvende som et værktøj til kort- og landskabsanalysen af de tilhørende kort.

Materialet er leveret af fagkonsulenten for faget.
Udarbejdet af Christian Berner Skipper, Rosborg Gymnasium & H

Om materialet

Læreplan og vejledning

Forløbseksemplet er udarbejdet som supplement til den nye læreplan og vejledning for geovidenskab A og naturgeografi B.  

 

Læreplan Geovidenskab A – stx 2017 

Vejledning Geovidenskab A - htx/stx

Læreplan Naturgeografi B – stx 2017 
Vejledning Naturgeografi B og C – stx 2017 

Kort- og landskabsanalyser af glaciale landskaber i Danmark  

Målet med forløbet er at øge elevernes forståelse af glaciale landskabsformer og glaciale miljøer samt hvordan kort kan anvendes til at forstå den geologiske tilblivelseshistorie af et landskab.

Læs først lærerintroduktionen til opgaven  

Undervisningsmaterialet indledes med en tekst om glaciale miljøer og processer samt glaciale landskaber. 

Med udgangspunkt i teksten skal eleverne udarbejde et skema med en oversigt over de forskellige glaciale landskabselementer, de processer som har formet dem og det glaciale miljø, de er blevet dannet i.

Skemaet skal eleverne efterfølgende anvende som et værktøj til kort- og landskabsanalysen af de tilhørende kort. 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Introducerende tekst om glaciale landskaber og tilhørende opgave