Global Undervisning: Gratis workshop

Brænder du for, at dine elever får globalt udsyn? Så book en gratis workshop med en af redaktørerne på Global Undervisning. Tilbuddet gælder grundskoler, STX og HF.

Workshop om globalt medborgerskab og bæredygtighed

Redaktørerne på Global Undervisning tilbyder en gratis workshop til skoler og uddannelsesinstitutioner.

Workshoppen kan indeholde:

 • Teoretisk inspiration om fx globalt medborgerskab, kulturmøder og bæredygtighed
 • Praksisnær inspiration fra www.emu.dk/global-undervisning
 • Læringsmålstyret undervisningsforløb med et globalt perspektiv til grundskolens fag
 • Præsentation af nye forløb i naturgeografi til STX og HF
 • Design jeres eget forløb

Temaer

Følgende temaer kan være omdrejningspunktet i en gratis workshop:

 • Globalt medborgerskab
 • Kulturmøder
 • Bæredygtig udvikling
 • Bæredygtig udvikling og innovation
 • FN´s Verdensmål (for bæredygtig udvikling)
 • Klimaforandringer

Produceret i samarbejde med

DANIDA

Danidas Oplysningsbevilling yder støtte til dansk u-landsoplysning. Oplysningsbevillingen kan søges af alle, der vil formidle om forholdene i verdens fattigste lande. Støtten går blandt meget andet til undervisningsmaterialer, udstillinger, film til landsdækkende tv og rejsestipendier. På EMU’s tema Global Undervisning finder du mange af de støttede oplysningsprojekter.

Danida

Relaterede moduler