Global undervisning - inspiration til fagene på de gymnasiale uddannelser

Find inspiration til din undervisning. I oversigten er der ressourcer og værktøjer, faglig inspiration til Danidas Verdensfilm samt globale undervisningsmaterialer, som er målrettet forskellige fag på de gymnasisale uddannelser.

Viden om

Ressourcer og værktøjer

Selv bilerne bliver transporteret på tømmerflåder i Bolivia.
© Peter Blæsild Eriksen & Stine Voigt de Klauman

Danidas Verdensfilm - samlet oversigt

Danidas Oplysningsudvalg uddeler hvert år rejselegater til ti hold studerende. Hvert hold skal producere en 12-minutters dokumentarfilm med en original vinkel - langt væk fra de stereotyper vi alt for ofte konfronteres med.
Solenergi
© Dansk AV Produktion

GEBU: Filmliste med 18 film

Filmliste ordelt på tre temaer, der hører til undervisningsmaterialet "GEBU" (Grøn energi og bæredygtig udvikling).
elever omkring it

It i undervisningen, Værktøjer

Her finder du en række digitale ressourcer og værktøjer, der kan understøtte arbejdet med it og medier på tværs af fagene.

Fysik

Grøn energi skaber jobs
© Dansk AV Produktion

Stx: Samlet oversigt over Grøn energi til bæredygtig udvikling i fysik

Fokus på grøn energi til bæredygtig udvikling skaber vækst og arbejdspladser, både i ulandene og i Danmark. I undervisningsmaterialet GEBU bruges Kenya som eksempel på et udviklingsland, der målrettet satser på bæredygtig energi til at understøtte den positive udvikling, landet er godt i gang med.
For langt ude til el
© Dansk AV Produktion

Stx: Fysik 1: Adgang til elektricitet

Målet for denne opgave er, at du skal få indblik i betydningen af at have adgang til el. Hvordan kan man skaffe el til afsides beliggende egne, og hvordan får man sendt elektricitet fra kraftværker og ud til forbrugerne.
Kenyas grønne vand
© Dansk AV Produktion

Stx: Fysik 2: Vandkraftens fysik

Målet for denne opgave er, at du skal få indblik i vandkraftens betydning i Kenya. Du skal samtidig opnå en forståelse for, hvordan der genereres elektricitet på et vandkraftværk..
Varm energi i undergrunden
© AV Produktion

Stx: Fysik 3: Varme i undergrunden

I denne opgave skal du grave dybere i undergrunden for at forstå, hvorfor geotermisk energi er en vigtig grøn energikilde i netop Kenya. Hvilken betydning har den geotermiske energi for energiforsyningen? .
Kors hvor det blæser
© Dansk AV Produktion

Stx: Fysik 4: Vindenergiens fysik

Målet for denne opgave er, at du skal få indblik i vindenergien og dens potentiale som en grøn energikilde i et udviklingsland som Kenya.

Kemi

Matematik

Kenyas grønne vand
© Dansk AV Produktion

Samlet oversigt over "Grøn energi til bæredygtig udvikling" i matematik

Fokus på grøn energi til bæredygtig udvikling skaber vækst og arbejdspladser, både i ulandene og i Danmark. I undervisningsmaterialet GEBU bruges Kenya som eksempel på et udviklingsland, der målrettet satser på bæredygtig energi til at understøtte den positive udvikling, landet er godt i gang med.

Naturgeografi

Lort til lys
© Dansk AV Produktion

Stx: Samlet oversigt over "Grøn energi til bæredygtig udvikling" i naturgeografi

Fokus på grøn energi til bæredygtig udvikling skaber vækst og arbejdspladser, både i ulandene og i Danmark. I undervisningsmaterialet GEBU bruges Kenya som eksempel på et udviklingsland, der målrettet satser på bæredygtig energi til at understøtte den positive udvikling, landet er godt i gang med.
Azim sender sin ene falk af sted
© Alexander Jonassen & Jakob Pagel Andersen

Naturgeografi: Erhvervsudvikling på tværs af grænser og generationer

Med afsæt i verdensfilmen ”Ørnejægerne” skal eleverne i naturgeografi (stx) udarbejde en erhvervsgeografisk undersøgelse og efterfølgende diskutere erhvervsgeografiske forhold på tværs af generationer, tid og lande med forskelligt økonomisk ståsted.
Victor sidder sammen med de seje drenge
© Alexander Ohrt, Frederik Paludan & Johan Juul Jensen

Naturgeografi: Et cykelløb over stok og sten i Rwanda

Med afsæt i filmen ”V for Victory” skal eleverne i naturgeografi (stx) planlægge et fiktivt cykelløb i Rwanda. I planlægningen af cykelruten skal eleverne bl.a. tage højde for forhold som topografi samt vejr og klima.
Piktogram med verdensmål 12
© FN

Naturgeografi: Grænseløst forbrug omsat til skuespil

Med afsæt i filmen ”Re-enacted” skal eleverne udarbejde og opføre et interaktivt og involverende skuespil, hvor omdrejningspunktet er FN’s verdensmål nr. 12, der handler om forsvarligt forbrug og produktion.
Fire af de piger, som bor hos Love Commandos.
© Lisa Maria Frendved Christensen & Cecilie Debell, Danidas Oplysningsbevilling

Naturgeografi: Indien – i filmindustriens skær

Med afsæt i verdensfilmen ”Love Commandos” skal eleverne i denne øvelse undersøge forskellige forhold i det indiske samfund. Arbejdsformen er problem- og projektorienteret.
Fabricio prøver kostumer inden en koncert.
© Peter Blæsild Eriksen & Stine Voigt de Klauman

Naturgeografi: Globalisering og interkulturel udveksling

Med afsæt i filmen ”El Violinista” skal eleverne i øvelsen arbejde med kulturmøder og interkulturel og religiøs påvirkning fra globaliseringens spæde begyndelse og frem til nu.
Chauffør
© Lin Alluna & Troels Rasmus Jensen, Danida

Naturgeografi: På grænsen til konflikt

Med afsæt i filmen ”Selv Hvis Jeg Hvisker” skal eleverne beskæftige sig med nogle af verdens brændpunkter. Filmen belyser bl.a. de konflikter, der er mellem de oprindelige folk og bengalerne i Bangladesh, og med udgangspunkt i Bangladesh skal eleverne antage et globalt perspektiv på konflikter og grænsedragning.
Kvarteret Anibong i Tacloban blev totalt destrueret under tyfonen Yolanda. Ni måneder senere er meget genopbygget.
© Christian Ågård Bennike & Martine Maj Ravn, Danida

Naturgeografi: I dønningerne efter tyfonen Yolanda

Med afsæt i filmen ”Miss Gay Yolanda” skal eleverne beskæftige sig med verdens vilde vejr. I november 2013 ramte tyfonen Yolanda (Haiyan) Filippinerne, og i kølvandet fulgte død og ødelæggelse. Voldsomme vejrfænomener er udgangspunktet for elevernes arbejde i denne øvelse.
Billedet viser Richard Tureres arbejdstegning til ”lion lights”.
© Iben Fog Saxe og André Rothschild.

Naturgeografi: Geografiske idéer med vækstpotentiale

Med afsæt i filmen ”Lion Lights” skal eleverne identificere geografiske problemstillinger og udvikle innovative og geografisk forankrede idékoncepter. Øvelsen sigter mod FN’s nye Verdensmål nr. 9, der bl.a. handler om at skabe innovation.
Ikon med verdensmål nr. 8
© FN

Naturgeografi: Kina shopper på det afrikanske kontinent

Med afsæt i filmen ”Making the Best Of It” skal eleverne undersøge og forholde sig til Kinas voksende i tilstedeværelse på det afrikanske kontinent som et eksempel på globalisering. Øvelsen sigter mod FN’s nye Verdensmål nr. 8 og 10, der bl.a. handler om anstændige jobs til alle og mindre ulighed.
Cover med den interaktive dokumentar The Slum Challenge
© Råfilm

The Slum Challenge

"The Slum Challenge" tager udgangspunkt i Fælles Mål for fagene dansk, geografi og samfundsfag i grundskolen samt i ministeriets faglige krav til samfundsfag, mediefag og naturgeografi stx.
Foto fra Danidas Verdensfilm "Floden Dzachu".
© Kathrine Krake og Addy Elisabeth Ipsen

Floden Dzachu - forløb til naturgeografi

Forløbet tager udgangspunkt i Danidas verdensfilm "Floden Dzachu" fra 2004 om en nomadefamilie på den tibetanske højslette i 4.300 meters højde.
Foto fra Danidas Verdensfilm "Paradise Expired"
© Christian Bjerrum Frederiksen og Lasse Rahbek

Paradise Expired - et undervisningsforløb til naturgeografi

Film om Apelaamo i Tuvalu, der ligger langt ude i Stillehavet. Han er landets eneste skrot-eksportør. I undervisningsforløbet undersøges den geovidenskabelige baggrund for atoller, klima og miljø, samfundsudvikling og trusler mod "paradiset". Og se filmen fra Verdensbilledlegatet.
Indianere
© Dansk AV Produktion v. Anders Dencker Christensen

Verdens oprindelige folk - naturgeografi

Undervisningsmaterialet VERDENS OPRINDELIGE FOLK giver lærere og elever mulighed for at arbejde tematisk og systematisk med emnet oprindelige folk gennem en række faglige indgange, undervisningsforløb og vinkler, der relaterer specifikt til fagmålene indenfor især samfundsfag og naturgeografi i gymnasiet.

Samfundsfag

Brændepige
© Dansk AV Produktion

Stx: Samlet oversigt over Grøn energi til bæredygtig udvikling i samfundsfag

Fokus på grøn energi til bæredygtig udvikling skaber vækst og arbejdspladser, både i ulandene og i Danmark. I undervisningsmaterialet GEBU bruges Kenya som eksempel på et udviklingsland, der målrettet satser på bæredygtig energi til at understøtte den positive udvikling, landet er godt i gang med
Foto fra Danidas Verdensfilm "The Call of Nepal"
© Jonas Unmack Larsen og Mikkel Cantxler Christensen

Mobiltelefonen og globalisering

Undervisningsforløb om globalisering til samfundsfag på gymnasialt niveau. I forløbet inddrages filmen, The Call of Nepal, samt diverse artikler.
Afrikansk Migration
© Fjerne Naboer

Afrikansk migration

Tre film om migration. De, der er på rejse eller flugt, kommer fra alle dele af Afrika. De håber at forbedre deres liv.
Cover med den interaktive dokumentar The Slum Challenge
© Råfilm

The Slum Challenge

"The Slum Challenge" tager udgangspunkt i Fælles Mål for fagene dansk, geografi og samfundsfag i grundskolen samt i ministeriets faglige krav til samfundsfag, mediefag og naturgeografi stx.
Danida,
© Danida, Dansk AV Produktion v. Anders Dencker Christensen

Danmark og verdens fattige

Undervisningsmateriale om Danmarks rolle i udvikling og international udviklingsbistand. Materialet består af små lettilgængelige film med historiske klip, vidnesbyrd samt underfundige positionsfilm, en fyldig lærervejledning og værktøjskasser. Materialet er udarbejdet til brug i samfundsfag på de gymnasiale uddannelser, men kan også bruges til tværfagligt samarbejde med naturgeografi og dansk samt i forbindelse med udarbejdelse af SRO, SRP og AT.

Religion

Foto fra Danidas Verdensfilm "Learning to be Free"
© Mads Volquartz & Cecilie Kallestrup

Politisk buddhisme i Myanmar

Forløbet er bygget op omkring dokumentarfilmen Learning to be free, som er del af Danidas Verdensfilm. Det træner både de globale og digitale kompetencer. Kan anvendes til religion c og b (stx/hf) og kultur- og samfundsgruppen (hf).
5990_.jpg

Introforløb til religionsfaget

Forløbet er bygget op omkring dokumentarfilmene Penge på snor og Det tredje hus, som er del af Danidas Verdensfilm. Det træner både den globale og digitale kompetence. Kan anvendes som introduktion til religion c på stx/hf eller religionsdelen i ks på hf.
En gudinde bliver gjort klar med sminke
© Danida

Hinduismens guder på jorden - intro

Forløbet er bygget op omkring de to korte dokumentarfilm, som er del af Danidas Verdensfilm. Det træner både den globale og digitale kompetence. Kan anvendes til religion c og b (stx/hf) og kultur- og samfundsgruppen (hf).
Foto fra Danidas Verdensfilm "Floden Dzachu".
© Kathrine Krake og Addy Elisabeth Ipsen

De tibetanske lamaer og samfundet

Forløbet er bygget op omkring filmen Floden Dzachu, som er en af Danidas Verdensfilm. Det træner både de globale og digitale kompetencer. Kan anvendes til religion c og b (stx/hf) og kultur- og samfundsgruppen (hf).

Mediefag

Vi lærer, hvordan man planter træer i Piplantri.
© Kirstine Jacobsen og Rikke Kolind Mathiassen, Danida

Mediefag: Pigerne med de 111 træer

Undervisningsmateriale til film om en gruppe indiske kvinders kamp for pigers pigers rettigheder.
Et væltet træ skal fjernes.
© Peter Blæsild Eriksen & Stine Voigt de Klauman

Mediefag: El Violinista

Undervisningsmateriale til verdensfilm om den 13 årige Fabricio, der drømmer om et liv som violinist.
Indisk balkon
© Lisa Maria Frendved Christensen & Cecilie Debell, Danidas Oplysningsbevilling

Mediefag: Love Commandos

Undervisningsmateriale til verdensfilm om et ungt og modigt indisk par, der må søge hjælp hos organisationen Love Commandos.
’Pigerne’ konkurrerer i kategorierne: kostume, balkjole og talent.
© Christian Ågård Bennike & Martine Maj Ravn, Danida

Mediefag: Miss Gay Yolanda

Undervisningsmateriale til verdensfilm om Alvin, som deltager i en skønheds-konkurrence for transseksuelle.
The A Team efter præsentationen.
© Jacob Kromann Lennheden & Frederik Georg Reventlow

Mediefag: The A Team

Undervisningsmateriale til verdensfilm om krybskytteri i Kenya og tre modige pigers brug af moderne teknologi i kampen mod krybskytteri.
Der er store badedag i Ocaya's familie
© Alexander Ohrt, Frederik Paludan & Johan Juul Jensen

Mediefag: Re-Enacted

Undervisningsmateriale til verdensfilm om en gruppe unge fra Uganda, der fremfører et teaterstykke, der omhandler unges problemstillinger og tvinger lokalsamfundet til at tage stilling og involvere sig i de unges liv.
Chauffør
© Lin Alluna & Troels Rasmus Jensen, Danida

Mediefag: Selv hvis jeg hvisker

Undervisningsmateriale til verdensfilm om diskrimination og menneskerettigheder.
Victor sidder sammen med de seje drenge
© Alexander Ohrt, Frederik Paludan & Johan Juul Jensen

Mediefag: V for Victory

Undervisningsmateriale til verdensfilm om Rwandas eneste ungdomscykelakademi og fem drenge, der ønsker at blive en del af det talentfulde hold.
Kongeørn
© Alexander Jonassen & Jakob Pagel Andersen

Mediefag: Ørnejægerne

Undervisningsmateriale til verdensfilm om far og søn, der lever i en landsby i Kirgisistan. Faren er ørnejæger, og sønnen Azim vil gerne følge i hans fodspor.

Kreative fag: Billedkunst og drama

Et af kostumerne fra Lagos inthe Red
© Lotte Løvholm, Nanna Nielsen & Karen Andersen

Performance og politik

Forløb til dramatik c-niveau. Lad dine elever arbejde med budskabet i deres produktioner fx ved at lade dem reflektere over, hvordan performance som kunstart kan udtrykke en holdning. Tag udgangspunkt i Danidas verdensfilm om performance i Nigeria.
Foto fra Danidas Verdensfilm "Lagos in the red"
© Lotte Løvholm, Nanna Nielsen og Karen Andersen

Kunst med holdning - Performance

Forslag til teoretisk og praktisk-kreativt arbejde med performance. Undervisningsforløb til billedkunst med tilknytning til filmen, Lagos in the Red, om den nigerianske performancekunstner, Jelili Atiku.

Spansk

Minedrift

Bjergets Skygge: film & forløb til spansk

Forløb og materialer til Danidafilmen Bjergets Skygge, der foregår i Bolivia og handler om minedriften i Cerro Rico - Det rige bjerg: en ung og en ældre arbejder fortæller om deres hverdag og livet, kulturen og farene omkring minen.
Dødens skørt 4

Dødens Skørt: film & forløb til spansk

Forløb og materialer til Dødens Skørt - en Danida Verdensfilm om tøjets betydning for ældre og unge i El Carizal i El Salvador: Agustina bærer "dødens skørt", men de unge piger synes bedre om t-shirts og shorts!

Produceret i samarbejde med

DANIDA

Danidas Oplysningsbevilling yder støtte til dansk u-landsoplysning. Oplysningsbevillingen kan søges af alle, der vil formidle om forholdene i verdens fattigste lande. Støtten går blandt meget andet til undervisningsmaterialer, udstillinger, film til landsdækkende tv og rejsestipendier. På EMU’s tema Global Undervisning finder du mange af de støttede oplysningsprojekter.

Danida