God voksenundervisning

Inspirationshæfte • eksempelsamling om god voksenundervisning

Inspirationshæfte, ”Pædagogiske perspektiver på erhvervsrettet voksenuddannelse,” (pdf) og en tilhørende eksempelsamling (pdf) samler nu viden om, hvad der fremmer god voksenundervisning. Nationalt Center for Kompetenceudvikling står bag materialet efter opdrag fra Undervisningsministeriet. Den fremlagte viden er baseret på praktiske erfaringer, på forsøgs- og udviklingsarbejde og eksisterende forskning.

Inspirationshæftet og eksempelsamlingen samler blandt andet viden om, hvad der fremmer motivation hos den voksne målgruppe, hvordan deltagernes kompetencer bedst inddrages i undervisningen samt hvordan man kan styrke refleksion og deltageraktivitet på de erhvervsrettede voksenuddannelser.

Samlet giver publikationerne pædagogiske perspektiver og eksempler på, hvordan man tilrettelægger gode kompetenceforløb i de erhvervsrettede voksenuddannelser. 

Modulet er lavet med inspiration fra EMU, Arbejdsmarkedsuddannelser.

Del af pakke