Goddag med puls

Eleverne forholder sig til puls og periode, træner stemmekvaliteter og laver små improvisationer. Eleverne vænner sig til at bruge stemmen varieret og solistisk.

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering.

 

Formålet med øvelsen er, at eleverne lærer at holde pulsen og træner fornemmelsen for perioden. Eleverne bruger stemmen varieret og træner små improvisationer. Øvelsen veksler mellem solo og tutti, og er et trin på vejen til at synge solo.

Gennem en videointroduktion vises øvelsen.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål:

  • Eleverne kan bevæge sig i takt til musikken.
  • Eleverne kan svare hinanden i ekkosang (call and response).

Undervisningsaktivitet

Eleverne sidder på stole i hestesko eller cirkel.

Hvis der er en tendens til at alle eleverne finder på den samme lyd, kan man aftale, at det skal være skiftevis højt/dybt, legato/staccato, kraftigt/svagt eller lign.

 

De følgende forslag vises ikke på videoen, men kan bruges som udvikling af samme øvelse:

  • Forlæng perioden hvori der improviseres
  • Stå op og lave side- eller slavetrin
  • Lav dogmer for improvisationen: Glad, piano, opera, staccato eller lignende

 

Øvelsen kan også siges: ”Ude i min have si´r det” + improviseret havelyd. Andre steder man kunne lave lyde til: Tivoli, skoven, fabrikken – kun fantasien sætter grænser.

Hvad gør læreren?

Læreren sidder i en cirkel sammen med eleverne

Læreren etablerer en puls (ca. 80) – skiftevis klap i hænderne og på lårene.

Læreren siger: ”Her i klassen si’r vi” efterfulgt af en improviseret lyd.

Hvad gør eleverne?

Eleverne imiterer

 

 

Eleverne imiterer

En elev siger: ”Her i klassen si’r vi” efterfulgt af en improviseret lyd.

 

Alle gentager (tutti): ”Her i klassen si’r vi” efterfulgt af imitation af den improviserede lyd, og turen går videre til næste elev.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej – eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer.

Omsatte læringsmål

Eleverne kan bevæge sig i takt til musikken.

 

 

 

 

Eleverne kan svare hinanden i ekkosang (call and response).

Tegn på læring

Eleverne klapper skiftevis på lår og hænder

Eleverne holder pulsen

Eleverne har en klar fornemmelse for både puls og periode

 

Eleverne lytter opmærksomt til den elev de skal imitere

Eleverne kommer rigtigt ind

Eleverne imiterer præcist 

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

 

 

Læreren kan evt stille et par spørgsmål:

Var det den samme puls vi havde i hænderne i hele øvelsen?

Hvor mange klap havde vi i hver omgang?

 

Det kan være en udfordring at komme i gang med det solistiske – men faktisk er det et krav, ligesom det er et krav at kunne regne ved tavlen eller læse højt i klassen. Hvis man betragter stemmens kvalitet og elevens niveau som fakta – og ikke som fejl – så bliver det lettere at arbejde med. Og så er der jo den gode nyhed, at alle bliver bedre til at synge, når de øver sig.

 

Kreditering

Udarbejdet af Sangens Hus - http://sangenshus.dk/

Forenklede Fælles Mål

Musik
1. - 2. klasse
Musikudøvelse (obligatorisk)
Sanglege og bevægelseslege (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan deltage i sanglege og bevægelseslege (vejledende mål)
Eleven har viden om puls og periode (vejledende mål)