Gode relationer mellem børn og pædagoger giver kvalitet i dagtilbud

Børns sociale interaktion med pædagoger er afgørende for kvaliteten i dagtilbud, viser forskningsprojekt.
en barnehånd følger en voksenhånd

Relationen mellem pædagog og barn er en vigtig forudsætning for kvalitet i dagtilbud. En god relation har positive virkninger på barnets trivsel og på barnets faglige, personlige og sociale kompetencer på kort og langt sigt.

De positive virkninger opnås, når:

  • pædagogen er opmærksom på alle børn og kontinuerligt indgår i interaktioner med det enkelte barn
  • relationen mellem pædagog og barn er præget af nærhed og tilknytning
  • pædagogen er lydhør og nærværende over for børnene
  • pædagogen gennem kropssprog eller ord giver udtryk for, at han/hun forstår børnenes følelser og imødekommer deres behov
  • pædagogen møder børnene med respekt og skaber en tryg stemning

Organiseringen i dagtilbuddet kan understøtte de gode relationer ved at sørge for, at der arbejdes med primærpædagoger, som er tilknyttet en mindre gruppe af børn gennem hele barnets tid i dagtilbuddet. Det skaber stabile og tætte relationer mellem pædagoger og børn.