Godsbanen - byfornyelse i Aalborg - hvorfor bo der? (3)

Den biologisk og psykologisk baserede indledning om byøkologi og hvilke biologiske krav vi som beboere må stille til byen.

Indledning 1

Den psykologiske mulighed for en indledning.

Indplacere mennesket i byen for at nå til en selvrealisering. Udgangspunktet er Maslows behovspyramide og to videoer om emnet.

Artikel: Maslow pyramide – de 5 Motivationsbehov.

http://net2change.dk/dit-netvaerk/viden-om-forandring/ForandringsTeori/Maslows-behovspyramide/

Artiklen kan printes, kræver gratis medlemskab af netværket..

Videoer er tilgængelige på YouTube.

Formål: At placere biologien i forhold til menneskets behov.

© net2change

Maslows pyramide

Se den første video: http://www.youtube.com/watch?v=mtLMULwbcr8

1) De fysiologiske behov.

2) Sikkerhedsmæssige behov.

3) Kærligheds – og tilknytningsbehov.

Diskuter de tre niveauer i pyramiden i forhold til biologi:

a) Hvilke fysiologiske behov kender du?

b) Kan du formulere, hvorfor sikkerhed er vigtig for os mennesker, hvilke biologiske processer kan generes af manglende sikkerhed.

c) Hvilket biologiske fagområde vil du mene er relevant i forhold til 3), hvis man skal tage hensyn til Maslows pyramide, hvad bør fagområdet så også indeholde.

d) I video 1 redegøres der for den humanistiske psykologi, hvad adskiller den fra den Freudianske og behavioristiske psykologi. Inddrag begrebet ”vilje – hvad er det”.

e) Hvorfor er illustrationen af de omtalte behov en pyramide?

f) Slut af med at se den sidste video (engelsk):

"Utraditionel Amerikansk video om Maslows behovspyramide"

http://net2change.dk/dit-netvaerk/viden-om-forandring/ForandringsTeori/Maslows-behovspyramide/

Du kan sagtens forstå det meste.

Prøv at bruge det I har svaret på til en diskussion af, hvor I gerne vil bo.

Hvis I tænker på forskellige samfund her på Jorden vil diskussionen så være anderledes.

Produceret i samarbejde med

Center for Strategisk Byforskning (CSB)

Center for Strategisk Byforskning (CSB) har eksisteret siden 2004 og består af tre partnere: Københavns Universitet, Arkitektskolen Aarhus og Aalborg Universitet. Siden centrets oprettelse er der produceret og publiceret meget viden om byudvikling og – planlægning i og på tværs af de deltagende institutioner.

 

Centre for  strategisk byforskning

Relaterede filer

Tekst pdf fil