Godsbanen - byfornyelse i Aalborg, AT, ressourcerum (9)

Der findes en rimelig stor mængde af materialer om Øster Å projektet, her er summeret nogle materialer, der kan downloades som pdf. Desuden findes en video om et af delprojekterne, som det anbefales at starte med. Desuden findes en litteraturliste over velegnede lærebøger i biologi. Mht. feltudstyr henvises til skolernes eget udstyr til måling af fx. ilt.

Kommentar til pdf filerne

Kortfilen over Østeråen stammer fra Aalborg Kommune, der har meget materiale om både åen og det projekt til byfornyelse, som er beskrevet i en anden pdf fil.

Visionsfilen er nok den centrale forståelsesfil for hele projektet. læs den umiddelbart efter videoen.

Pdf fil om måling af bla. Iltindholdet i åen, Teknisk.
Civilingeniørstudiet på Aalborg Universitet, Tomas Ruby Bentzen, Jacob Maul Jacobsen. Niels Døsing Nørskov og Søren Thorndahl
svært materiale, men indeholder gode grafer, og kan selvfølgelig bruges efter elevernes niveau.

Video, Polyform Arkitekter, omtale:

På Aalborg godsbaneareal har POLYFORM taget udgangspunkt i områdets historie til at skabe løsninger på fremtidens udfordringer.

Området har været en eng for senere at blive omdannet til godsbaneareal. Under konstrueringen af banearealet nedgravede man til dels Øster Å, som løber øst for området. Denne er der nu åbnet op for og den skaber en grønnere struktur i bydelen. Men åen skaber ikke kun merværdi for beboere og andre brugere af området, den er også med til at etablere en naturlig vandbalance.

For at undgå fremtidige oversvømmelser på Godsbanearealet, har POLYFORM etableret grønne tage på mange af bydelens bygninger. Grønne tage består typisk af sedum, mos, græs, stauder, buske eller træer og disse kan opsuge og fordampe 50-80 % af den årlige mængde regn, som falder på taget. Resten ledes med forsinkelse via kanaler ud i store bassiner. Ved kraftig regn løber vandet ud i de lavtliggende grønne områder. På den måde indrettes bydelens rum til midlertidig magasinering, hvilket kan skabe midlertidige oplevelser og attraktioner i byrummet. Når regnen er holdt op ledes det vand, som ikke er fordampet, igennem rensebassiner og videre ud i kloaknettet, Øster Å og der fra ud i Limfjorden.

Den 19 hektar nye bydel på Aalborgs tidligere godsbanearealer er under konstruktion og forventes at stå færdig i 2013. Hvilket ikke er tilfældet, men der er en stor aktvitet i området. (marts 2014)

De strømmende vande, red. Kaj Sand Jensen og Nikolai Friberg, Gads Forlag 2000.

Biologi til tiden, 2. udg. Lone Als Egebo et al, Nucleus 2005

Økologibogen, Michael Arvedlund et al, Nucleus 2009

Biologibogen 2.udg. , Niels Søren Hansen et al, Systime 2004

 

 

Produceret i samarbejde med

Center for Strategisk Byforskning (CSB)

Center for Strategisk Byforskning (CSB) har eksisteret siden 2004 og består af tre partnere: Københavns Universitet, Arkitektskolen Aarhus og Aalborg Universitet. Siden centrets oprettelse er der produceret og publiceret meget viden om byudvikling og – planlægning i og på tværs af de deltagende institutioner.

 

Centre for  strategisk byforskning

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Hvor ligger den? 1 Østerå Østerå udspringer nordøst for Støvring og løber sammen med Guldbæk lidt syd for Dall Villaby se Figur 1. Østerå passerer en fisketrappe omkring Øster Allé og har sin udmunding i Limfjorden. Udmundingen udgjor- de Aalborgs første havn og åen gik indtil 1800-tallet genn em Aalborg midtby. I 1800-tallet blev åen ledt uden om midtbyen og strækningen fra Kjærs Mølle til fjorden blev dækket af beton og asfalt. Den øvrige del af åen fra Kjærs Mølle til udspringet ved Støvring blev reguleret til lige kanaler
Visionen Østerå, en samlet plan for, hvorledes en genåbning af åen vil indeholde en række fordele. Rapporten tager sit udgangspunkt i en frilæggelse af åen og en tilbageføring til det oprindelige løb mod Limfjorden. Visionene er i denne rapport anderledes end i Godsbaneprojektet, men Godsbanearealet indgår i den "grønne kile" man opererer med i projektet.
Pdf fil om måling af bla. Iltindholdet i åen, Teknisk papir. Civilingeniørstudiet på Aalborg Universitet.

Relaterede links

Polyform video, virkelig en fin video om hele Godsbaneområdets forvandling. God som en indledende opstart til et forløb. Videoen er en del af projektet om bebyggelsen af Godsbanearealet, øvrige deltagere i projektet er NIRAS, DSB og Aalborg Kommune