Godt du kom - Undervisningsmateriale

Hvad er det, der kendetegner ungdommen i dag, og hvordan hænger det sammen med elevfravær? Lad eleverne arbejde intensivt med emner, de selv har helt inde på kroppen.

Brug en time

Har du en time, der kan investeres i fravær?

materialet "Giv en time til at nedbringe fraværet" finder du forskellige dilemmaer omkring fravær, en artikel "Skal pjæk på eksamensbeviset?" og en vejledning til, hvordan klassen/holdet kan arbejde på løsninger ift. fravær. Brug det samlet eller vælg det, du mener, passer bedst.

Hvad siger de unge om pjæk?

Det er fristende at pjække, når:

 • "Man har det dårligt psykisk, er småsyg eller har sovet dårligt"
 • "Man har fag, der er kedelige"
 • "Man ikke kan overskue at lave det, man skal til timen, eller hvis man ikke kan følge med"
 • "Man har problemer på hjemmefronten og ikke gider det hele"
 • "Man har bare lyst til at se film med kæresten og putte".

Brug de unges udsagn som grundlag for en debat om holdninger, værdier og pjæk. Hent artiklen.

Vi ved, at fravær har konsekvenser for:

 • Elevers faglige præstationer. Elever kan komme til at mangle basale faglige kundskaber og have dårligere læsefærdigheder
 • Trivsel i klassen og den enkelte elevs trivsel
 • Øget risiko for fravær og frafald på en efterfølgende uddannelse
 • De øvrige elever og læreren, fordi der bliver flere gentagelser i undervisningen og gruppearbejde bliver besværliggjort

Fravær i folkeskolen kan hænge sammen med:

 • Det sociale miljø i klassen. Konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere
 • For stort et pres fagligt eller i forhold til elevens modenhed
 • Undervisning, der opleves som kedelig eller med for få faglige udfordringer
 • Sociale problemer i hjemmet, psykisk syge forældre, vold og misbrug i hjemmet eller ressourcesvage forældre
 • Personlige problemer hos eleven med at prioritere sin tid eller mere alvorlige problemer såsom lavt 
  selvværd, angst, depression, skolefobi mv.
 • Ligegyldighed eller manglende opbakning fra forældrene eller en holdning til, at skolen må tilpasse sig forældrenes behov.

Anderkendende dialogværktøj

Skoleelever

Er en elev udeblevet fra undervisningen, skal forældrene personligt eller skriftligt oplyse skolen om årsagen. Skyldes udeblivelsen sygdom af mere end 2 ugers varighed, kan skolens leder forlange lægeattest herfor.

Vi ved, at fravær har konsekvenser for:

 • Elevers faglige præstationer. Elever kan komme til at mangle basale faglige kundskaber og have dårligere læsefærdigheder
 • Trivsel i klassen og den enkelte elevs trivsel
 • Øget risiko for fravær og frafald på en efterfølgende uddannelse
 • De øvrige elever og læreren, fordi der bliver flere gentagelser i undervisningen og gruppearbejde bliver besværliggjort

Fravær i folkeskolen kan hænge sammen med:

 • Det sociale miljø i klassen. Konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere
 • Undervisning, der opleves som kedelig eller med for få faglige udfordringer
 • Sociale problemer i hjemmet, psykisk syge forældre, vold og misbrug i hjemmet eller ressourcesvage forældre
 • Personlige problemer hos eleven med at prioritere sin tid eller mere alvorlige problemer såsom lavt selvværd, angst, depression, skolefobi mv.


Med AI metoden (Apreciative inquiry eller "Værdsættende undersøgelse") er det muligt at arbejde med kulturen i klas-sen / på holdet på en værdsættende måde.

Download en vejledningtil, hvordan du som lærer eller vejleder kan arbejde med metoden, og hvilke øvelser du kan lave med eleverne.

Vi ved, at fravær har konsekvenser for:

Elevers faglige præstationer. Elever kan komme til at mangle basale faglige kundskaber og have dårligere læsefærdigheder

 Trivsel i klassen og den enkelte elevs trivsel

 Øget risiko for fravær og frafald på en efterfølgende uddannelse

 De øvrige elever og læreren, fordi der bliver flere gentagelser i undervisningen og gruppearbejde bliver besværliggjort

Fravær i folkeskolen kan hænge sammen med:

Det sociale miljø i klassen. Konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere

 For stort et pres fagligt eller i forhold til elevens modenhed

 Undervisning, der opleves som kedelig eller med for få faglige udfordringer

 Sociale problemer i hjemmet, psykisk syge forældre, vold og misbrug i hjemmet eller ressourcesvage forældre