Grænseøvelse

Grænseøvelsen øger elevernes evne til at mærke egne grænser samt skaber en bevidsthed om at der er forskel på, hvor ens grænser går.

Formål

Øvelsen indgår som en del af Psykiatrifondens gratis undervisningsmaterialet ”Snak om det”, som sætter fokus på, hvordan det er at være barn i en familie, hvor der er psykisk sygdom. Formålet med undervisningsmateriale er at bidrage til at nedbryde tabuer, tilføre viden og inspirere til gode samtaler om psykiske sygdomme i familien. Materialet tager temaer op, som er relevante at arbejde med for alle børn, fx at lære at tale om følelser og tanker eller at kunne mærke grænser.

Materialet er bygget op omkring temaerne:

  • Snak om det i klassen
  • ADHD
  • Alkohol
  • Angst
  • Depression
  • PTSD
  • Skænderier 

Til hvert tema knytter sig en kort tegnefilm som sætter fokus på tematikken samt relevante øvelser og lærervejledning. Denne øvelse er en af de øvelser, der knytter sig til temaet ADHD.

Undervisningsaktivitet

I denne øvelse er der fokus på at arbejde med det at mærke grænser og udtrykke dem. Øvelsen er særligt relevant for børn, som vokser op i familier med psykisk sygdom, da de vil opleve at deres grænser oftere bliver overskredet og derfor kan have sværere ved at mærke og udtrykke deres egne grænser.

Hvad gør læreren

Læreren laver et skilt hvorpå der står ”Okay” og et skilt hvorpå der står ”Ikke okay”.

Skiltene hænges op i hver sin ende af klassen.

Læreren introducerer øvelsen ved at snakke med eleverne om, at vi har forskellige grænser og snakker med eleverne om, hvordan de kan mærke om de synes noget er okay eller okay.

Læreren fortæller, at vi har forskellige grænser og at det er helt okay.

Læreren læse forskellige udsagn op, som eleverne skal forholde sig til ved at gå fra den ene ende af klasselokalet til den anden.

Læreren spørger løbende ind til elevernes tilkendegivelser og giv dem evt. mulighed for at skifte plads, efter de har hørt hinandens argumenter.

Hvad gør eleven

Eleverne stiller sig til at starte med midt i mellem de to skilte med ”Okay” og ”Ikke okay”.

Eleverne skal tage stilling til, hvor deres egne grænser går, og signalere det til de andre elever, ved at placere sig ved enten skiltet med ”Okay” eller ”Ikke okay”.

Eleverne skal sætte ord på deres 

Forslag til udsagn

- Din far glemmer at sige godnat til dig

- Din mor henter dig 15 minutter for sent

- Din lærer svarer ikke på dit spørgsmål

- Din gode ven spørger ikke, om du vil lege i frikvarteret

- Du får skylden for noget, du ikke har gjort

- Din ven aflyser jeres legeaftale, fordi han eller hun er syg

- Din ven siger ”hold kæft” til dig, fordi han eller hun ikke er enig med dig

- Dine klassekammerater siger, at du skal tie stille, fordi du snakker højt i timen

- Dine klassekammerater glemmer at sige tillykke til dig på din fødselsdag. 

Formålet med aktiviteten er at lade eleverne mærke og udtrykke deres egne personlige grænser, samt gøre eleverne bevidste om deres klassekammeraters grænser. Eleverne bliver således bevidste om, at vores grænser er forskellige alt efter, hvem vi er og hvilken kontekst vi befinder os i. 

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer.

Omsatte læringsmål

Eleven kan udtrykke egne personlige grænser på klassen og sammenligne egne grænser med andres

Tegn på læring

Eleven markerer deres grænser ved at udtrykke, at noget er ”okay” eller ”ikke okay”.

Eleven bliver opmærksom på, at andre elevers grænser er forskellige fra deres egne grænser.

Eleven bliver opmærksom på at andre elevers grænser er forskellige fra deres egne grænse og kan forklare, hvorfor de synes noget er ”okay” eller ”ikke okay”.

Forenklede Fælles Mål

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Bh. kl. - 3. klasse
Sundhed og trivsel (obligatorisk)
Personlige grænser (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan give udtryk for egne grænser (vejledende mål)
Eleven har viden om personlige grænser (vejledende mål)

Emneord