Grøn energi til bæredygtig udvikling

Et nyt, filmbaseret undervisningsmateriale gør store, uhåndgribelige klimaudfordringer nærværende og viser med konkrete eksempler, hvordan Kenya kan inspirere resten af verden.

Kenya viser vejen til at indfri de nye globale mål for bæredygtig udvikling. Det kan lade sig gøre at skaffe klodens fattige adgang til el og energi uden at ødelægge miljøet og klimaet. 

Stats- og regeringschefer fra alverdens lande vedtog i september i FN i New York 17 mål, der skal udgøre de fælles pejlemærker for den globale udvikling frem til 2030, de bæredygtige udviklingsmål. Målene stiller kloden over for den helt grundlæggende udfordring at skabe vækst, der kan udrydde fattigdom, sult og nød, uden at ødelægge miljøet, og uden at klimaet går amok.

Grøn energi

En af de vigtigste nøgler til at håndtere den udvikling er grøn energi: De milliarder af mennesker på kloden, der ikke har adgang til el og energi – eller kun har det i meget begrænset omfang, skal sikres den adgang.

Men hvis landene vælger den samme vej, som Europa, USA og Kina har valgt til vækst, den fossile med olie, kul og gas, så ryger bæredygtigheden: Miljøet og klimaet betaler prisen. Forudsætningerne for langsigtet vækst og udvikling undermineres.

Kenya er i fuld gang med at vise resten af verden, at der er en grøn vej til vækst og udvikling, der dermed bliver bæredygtig: For få år siden havde kun hver fjerde kenyaner adgang til el. Den gennemsnitlige kenyaner bruger 160 kWh strøm – om året. Det samme som en gennemsnitsdansker bruger på 10 dage. Den gennemsnitlige kenyaner udleder 300 kg co2 til atmosfæren om året – det samme som en gennemsnitsdansker på 10 dage. Til gengæld er 5,6 mio. danskeres bruttonationalprodukt mere end 5 gange så stort som 45 mio. kenyaneres.

Kenya har brug for massiv vækst for at udrydde fattigdom. Det kræver energi. Og Kenya har ikke bare en vision om, at den energi skal være grøn. Kenya er i fuld gang med at udnytte det enorme potentiale for grøn energi, som landet er velsignet med, men som hidtil så langt fra er udnyttet: Afrikas største vindmøllepark er på vej i Kenya, Kenya har sat fuld damp på udnyttelsen af geotermisk energi og er også her førende i Afrika. Hundredtusindvis af små solpaneler, der bringer el til fattige familier, er installeret. Biomasse og vandkraft, som Kenya også er rig på, vinder frem.

Læs mere Vis mindre

Kenyas målsætning

Kenya har som erklæret målsætning at foretage et grønt tigerspring: at skaffe hele befolkningen adgang til elektricitet og skabe vækst og udvikling, der ikke er baseret på afbrænding af fossile brændsler.

Undervisningsmaterialet Grøn energi til bæredygtig udvikling (GEBU), har det hele med i korte, konkrete og lettilgængelige film:

 • Se, hvor Afrikas største vindmøllepark er under opførelse
 • Kom med til Hell’s Gate, hvor danske pensionskassemidler er med til at finansiere Kenyas boom inden for geotermisk energi
 • Mød Kenyas grønne slagter og andre grønne iværksættere
 • Se, hvordan lort bliver til lys.

Energiparadokset i Kenya

Ved at bruge Kenya som eksempel og som ramme, tilbyder materialet et solidt grundlag for refleksion og debat om spørgsmål som:

 • Energiparadokset: Solen hamrer ned i Afrika. Hvorfor er der flere solceller på tagene i Danmark end i Kenya?
 • Hvad skal der til, for at Afrika kan udnytte sit enorme potentiale for grøn energi?
 • Hvad skal der til, for at virksomheder og private i Kenya går den grønne energivej?
 • Trækulsmysteriet: Hvorfor er et brændsel, der truer skoven og med sine røggener mange menneskers helbred, stadig fattige kenyaneres foretrukne energikilde?

Undervisningsmaterialet GEBU

Grøn energi til bæredygtig udvikling

Produktion: Dansk AV Produktion 2015.

Projektleder/producer: Cand. Comm. Anders Dencker Christensen

Tilrettelægger: Journalist Bo Illum Jørgensen

Faglig tilrettelægger: Journalist Jesper Heldgaard

Pædagogiske konsulenter:

 • Lektor i samfundsfag, Anne Lise Bennedsen,
 • Cand. Mag Fysik/Geografi Søren Tollund Christensen,
 • Erhvervskonsulent Allan Jørgensen.

En del af materialet fra Kenya er produceret af:

Nairobi Community Media House, Kennedy Odhiambo

GEBU henvender sig på forskellige niveauer direkte til gymnasiefagene Samfundsfag, Naturgeografi, Fysik og Matematik.

Derudover er der lavet materialer til erhvervsskolerne, målrettet grundforløb indenfor Teknologi, Byggeri og Transport.

Til hvert fag er lavet et antal undervisningsmoduler med udgangspunkt i særligt udvalgte film samt en række tilhørende elevopgaver.

Film 1 introducerer hele temaet grøn energi til bæredygtig udvikling og bør derfor være den første film alle elever ser. Derefter kan man følge rækkefølgen i de øvrige  moduler eller vælge efter behov.

Materialet indeholder i alt 18 film, fakta-ark, billeder og links, som eleverne kan bruge til at arbejde med opgaverne indenfor det relevante fag.

Produceret i samarbejde med

DANIDA

Danidas Oplysningsbevilling yder støtte til dansk u-landsoplysning. Oplysningsbevillingen kan søges af alle, der vil formidle om forholdene i verdens fattigste lande. Støtten går blandt meget andet til undervisningsmaterialer, udstillinger, film til landsdækkende tv og rejsestipendier. På EMU’s tema Global Undervisning finder du mange af de støttede oplysningsprojekter.

Danida