Grønlands nyere historie

Undervisningsforløb som dækker Grønlands historie siden ca. 1940. Rigsfællesskabet har længe været en stabil faktor i grønlandsk udvikling; men der er klare ønsker i Grønland om egentlig udtræden af rigsfællesskabet.

Omfang

Mindre forløb i forlængelse af en behandling af Danmarks nyere historie, fx med fokus på europæisk integration. 3 - 4 moduler a 90 minutter. 

Formål

Faglige mål i historie A (STX 2017):

Fx  ̶  analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne

Kernestof i historie A (STX 2017):

- hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
- stats- og nationsdannelser, herunder Danmarks/Grønlands

Opvisning med kajakker i Qaqortoq
© Laust Wium Olesen
Grønlands historie er levende, her bygdejubilæum i Saqqaq 1755-2005
© Laust Wium Olesen

Grønlands nationaldag fejres med kajakopvisning og nationaldragter.

Introduktion og baggrund

Grønland kom oprindelig under den norske krone, senere under den danske. Ved Wienerkongressen i 1814 blev Grønland en del af det danske rige. Fra 1953 var Grønland et amt i Danmark med repræsentation i Folketinget og som en del af et rigsfællesskab med Færøerne og Danmark. Grønland fik hjemmestyre i 1979 og selvstyre i 2009. Der overflyttes altså gradvis beføjelser til Grønland, men hvornår kan man klare sig selv? Vilje til at forsøge dukker mere og mere op. 

Undervisningsforløbet vil forsøge at belyse denne proces. Kildesituationen er rimelig god, da man praktiserer en tosporgspolitik i Grønland, hvo langt de fleste grønlandske kilder oversættes til dansk.

Gennemførelse

Materialer:

Hanne Guldberg Mikkelsen, Inuit og den lange vej, Gyldendal undervisning 1998, med flere kilder.
Rasmus Augustesen og Krister Hansen, Grønland. Historie, samfund, religion, Systime 2016, med flere kilder.
samme, Det moderne Grønland – fra koloni til selvstyre, Frydenlund 2011, med tilhørende kildesamling på internet.

danmarkshistorien.dk har en artikel, flere kilder og et par små film om Grønlands afkolonisering.

Flere aspekter kan inddrages med udgangspunkt i DR-TVs serie om rigsfællesskabets historie. Se EMU-side her med link til hver udsendelse.

Lektion 1: Grønland mellem Danmark og USA

Ved Danmarks besættelse i 1940 blev forbindelsen mellem Grønland og Danmark afskåret. Noget skulle der ske, og USA trådte til, dels med en forsyning af det grønlandske samfund med fornødenheder; men også med en sikkerhedspolitisk dagsorden. Det formaliseredes i den kendte aftal mellem ambassadør Henrik Kaufmann og den amerikanske regering. Kilde i uddrag.

De andre kilder vedrørende Grønland under 2. verdenskrig kan inddrages efter behov - kilder til kapitel tre.

Efterkrigssituationen, hvad nu med Grønland? Danmarks moderniseringsplaner for Grønland, Grundloven 1953 - kilder til kapitel fire.

Lektion 2: Grønland moderniseres med dansk hjælp

Med G-60 indledtes en lokaliseringspolitik i Grønland, hvor flere borgere flyttedes fra udsteder og bygder til færre større byer. Derved blev det nemmere at levere fx sundhed til grønlænderne og sørge for en forsyning med levnedsmidler og andre varer. Se kilder til kapitel fem. Men var det en ubetinget vellykket politik? En større bygd, der blev lukket, var Qullissat på øen Disko. 1400 indbyggere måtte flytte. Det er ikke glemt, se fx facebookgruppen Qullissat - Byen der ikke vil dø.

Efter Danmarks tilslutning til EF (EU) fulgte Grønland ikke med. En selvstændig grønlandsk folkeafstemningviste 70 %s flertal for at stå udenfor. Hermed startede reelt de grønlandske ønsker om stigende råderet i eget hus. Se kilder til kapitel seks.

Lektion 3: Hjemmestyre og selvstyre

Fra 1980'erne og til nu har Grønland gradvis hjemtaget flere og flere  forvaltningsområder. Samtidig har man søgt at styrke erhvervslivet primært baseret på fiskeriet. Der er også en proces væk fra den oprindeligt meget centralstyrede økonomi mod større og større privatisering. De senere år er ønsket om fuld selvstændighed blevet udtalt af flere og flere; men mange mener, at man bør vente med selvstændighed til den dag, hvor Grønland kan gøre sig helt uafhængig af bloktilskudet fra Danmark på for tiden ca. 4 mia kr/år. Andre prioriterer selvstændighed over levestandard - hellere fri og fattig....

Som en del af denne selvstændiggørelse overvejer man også at droppe dansk som første fremmedsprog og vælge engelsk i stedet. Se herom på EMU-siden Grønlandsk og uddannelse.

Op mod en fjerdedel af alle grønlændere lever i Danmark - hvilken rolle det kan komme til at spille i selvstændighedsplanerne står uklart; men det vil givet være endnu en udfordring.

Inddrag her et udvalg af kilderne til kapitel syv til 10.

På Facebook kan man på Kamikposten og Arktisk Update følge nogle af de diskussioner, der præger det grønlandske samfund i disse år.

Hele selvstændighedsproblematikken er oplagt til gruppe- og klassediskussioner.

Moderniseringen af Grønland går hurtigt.

Opfølgning

Evaluering: Evalueringsskydeskive – Faglige mål

Se #30 på denne side, download og tilpas det tilhørende dokument.

Kreditering

Laust Wium Olesen