Grønlandspumpen

Tre forsøg med måling på saltvand før og efter indfrysning samt densitetsbestemmelse på vand med og uden salt og ved forskellige temperaturer.
5753_.jpg

Omfang 

En lektion og passende antal elevtimer til at skrive rapporten.

Formål

Temperaturen i de kystnære områder af Nordvesteuropa er højere, end den burde være, hvis vi ser på områdets breddegrad. Forklaringen på det er, at Golfstrømmen bringer store, varme vandmasser fra den mexicanske golf over til Vesteuropas kyster. I dag mener man, at transporten skyldes det, vi kalder Grønlandspumpen.

I dette forsøg skal eleverne forsøge at belyse denne teori ud fra nogle eksperimenter. Formålet med forsøgene er at vise 1) hvad der sker med saltkoncentrationen, når der bliver dannet is i vandet, 2) hvorledes to (polære) væsker blandes med forskellig intensitet og 3) hvad der sker med densiteten, når vand opvarmes.

Forberedelse og gennemførelse

Find forsøgsbeskrivelsen trin for trin og tilhørende spørgsmål under relaterede filer.

Forsøg 1 går ud på at vise, hvad der sker, når en del af en saltsvandsopløsning fryser.

I skal bruge følgende materialer: skål med stor bundflade, kolbe, 500 ml demineraliseret vand og 10 g salt (NaCl), magnet omrører, burette, 0,1 M sølvnitrat (AgNO3), indikator (K2CrO4), stativ, bægerglas, 5 ml pipette med peleusbold.

 1. Salten opløses i vandet og stilles i fryser, til der er dannet is. Isen fjernes fra vandet, som bagefter titreres med sølvnitrat og med kaliumchromat som indikator.
 2. Beregn stofmængden af NaCl pr. 5 ml saltvand (før frysningen).
 3. Beregn stofmængden af NaCl pr. 5 ml saltvand (efter frysningen). Du skal benytte gennemsnittet af de to titreringer.

Forsøg 2 går ud på at vise, at det mere koncentrerede saltvand ved Grønlandspumpen er tungere end almindeligt vand og derfor vil synke til bunds.

I skal bruge følgende materialer: saltvand (20 g. salt pr. liter vand), to målekolber på 100 ml, en målekolbe på 500 ml, to cylinderglas med jævn kant øverst (lige store), frugtfarve, vandafvisende papir og en vægt.

 1. Opløs de 10 g salt i den store 0,5 l målekolbe. Sørg for, at rumfanget er præcis 0,5 l. Vej de to (små) tomme målekolber. Hæld præcis 100 ml henholdsvis poste- og saltvand i dem, og vej igen kolberne. Resultaterne skrives ind i et skema.
 2. Tilsæt lidt frugtfarve til saltvandet. Fyld det ene cylinderglas til randen med det. Det andet cylinderglas fyldes med postevand. Det er vigtigt, at de to væsker har samme temperatur. Læg det vandafvisende papir ovenpå glasset med postvand, vend det om, og placér det med åbningen nedad ovenpå det andet bægerglas med saltvand.
 3. Fjern papiret og observér, hvad der sker. Vend opstillingen om, så saltvandet er øverst, og observer igen, hvad der sker.

Forsøg 3 skal vise, hvad der sker med vands densitet, når det opvarmes.

I skal bruge følgende materialer: vand, målekolber på 100 ml, vægt, termometer, elkedel.

 1. Vej den tomme målekolbe. Det er vigtigt, at den er tør. 
 2. Hæld 100 ml demineraliseret vand i målekolben. Vej den igen.
 3. Sæt fingeren på kolben og vend den rundt, så du er sikker på, at temperaturen er den samme i hele kolben, og mål temperaturen med dit termometer. Tøm kolben.
 4. Hæld noget demineraliseret vand i elkedlen og varm det godt op. Fyld 100 ml varmt vand på kolben og vej den igen. Sæt igen fingeren eller en prop på kolben og vend den rundt, så varmen er ligeligt fordelt. Mål temperaturen i kolben.
 5. Bestem desniteten ved begge temperaturer.

Opsamling

Eleverne udarbejder en rapport ud fra følgende spørgsmål.

 •  Hvad er sammenhængen mellem de tre forsøg og Grønlandspumpen? 
 • Hvorfor står der Ag+ og Cl- i titreringsreaktionen, og ikke AgNO3 og NaCl?
 • Sammenlign de to resultater fra forsøg 1, og vurd+er dem i forhold til teorien om Grønlandspumpen.
 • Hvad er forklaringen på, at der sker en nedsynkning af havvand uden for Grønlands kyst? 
 • Hvilke forklaringer giver forskere på en svækkelse af Grønlandspumpen? 
 • Hvilke konsekvenser forestiller forskerne sig, at en svækkelse af Grønlandspumpen vil få? 
 • Hvilke konsekvenser vil en global opvarmning få for havspejlet over hele jorden? 
 • Gør rede for, hvilke abiotiske forhold der ændres i havet omkring Grønland, hvis Grønlandspumpen stopper.
 • Hvordan spiller de abiotiske forhold ind på de biotiske? 
 • Vurdér om en ophørt Grønlandspumpe har nogen indflydelse på artssammensætningen i havet omkring og på Grønland.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Teori, beskrivelse af forsøgene og rapportspørgsmål.