Grafer og forskrifter for funktioner

Grafer og forskrifter kan se meget forskellige ud, men hvordan er sammenhængen egentlig mellem en forskrift for en funktion, og den måde grafen ser ud på?

Formål

ikke-lineær funktion

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Eleverne udvider deres kendskab til ikke-lineære funktioner og det grafiske billede af ikke-lineære funktioner. Eleverne skal undersøge egenskaber ved ikke-lineære funktioner, deres grafiske billede og deres algebraiske forskrift, og de skal kunne italesætte disse egenskaber.

Eleverne skal således særligt arbejde med repræsentation og symbolbehandling samt kommunikation i mødet med funktioner og deres grafiske afbildning. 

Omfang

15-20 lektioner

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Planlægning (4)

Planlæg forløbet med afsæt i elementerne elevforudsætninger, læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Modulet introduceres med fokus på elevforudsætninger: Hvad eleverne bør kunne og vide, inden forløbet påbegyndes.
Herefter struktureres forløbet med de fire øvrige overordnede moduler: Læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Læs indholdsvejledningen for en mere uddybende indføring i selve indholdsområderne.

Vis alle Vis færre

Gennemførelse (1)

Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.

Evaluering (1)

Lærer og elever evaluerer forløbet.

Forenklede Fælles Mål

Matematik
7. - 9. klasse
Matematiske kompetencer (obligatorisk)
Kommunikation (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik med faglig præcision (vejledende mål)
Eleven har viden om fagord og begreber samt enkelt matematisk symbolsprog (vejledende mål)
Tal og algebra (obligatorisk)
Funktioner (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan anvende ikke-lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer (vejledende mål)
Eleven har viden om repræsentationer for ikke-lineære funktioner (vejledende mål)
Geometri og måling (obligatorisk )
Placeringer og flytninger (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan undersøge sammenhænge mellem kurver og ligninger (vejledende mål)
Eleven har viden om metoder til at undersøge sammenhænge mellem kurver og ligninger, herunder med digitale værktøjer (vejledende mål)