Grundfag på Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Samlet oversigt over undervisningsforløb og inspiration til grundfagene på hovedområdet. Materialerne er udarbejdet i forbindelse med offentliggørelsen af grundfagsvejledningerne 2015.

Dansk

Elev ved computer
© Regina Lamscheck-Nielsen

Ansøgning og cv

Eleven skal skrive en ansøgning og et cv til et job, som er relevant for dennes fagretning.
Elever
© Regina Lamscheck-Nielsen

Madspild - et tværfagligt projekt

Formålet med læringsaktiviteten er, at eleverne får viden om udarbejdelse af en informationspjece, samt at kunne søge, bearbejde og anvende informationer. Forløbet inddrager fagene dansk og samfundsfag, samt området ernæringsassistent. It kommer også i anvendelse til layout og informationssøgning. Projektvarighed 1 uge, - danskfagets andel ca. 10-12 lektioner på C-niveau.
Elever
© Regina Lamscheck-Nielsen

Unges økonomi - et tværfagligt miniprojekt

Formålet med læringsaktiviteten er, at eleverne får afprøvet et miniprojekt som første tværfaglige øvelse. Forløbet inddrager danskfaget samt samfundsfag. Projektvarighed 3-4 dage, - danskfagets andel er ca. 8-10 lektioner på E-niveau.
Elever
© Regina Lamscheck-Nielsen

Vurdering af hjemmesider

Undervisningen kan indgå i et overordnet forløb om kommunikation, massekommunikation og reklamer. Forløbet inddrager først og fremmest faget dansk, men også faglig kommunikation og it kan inddrages. Omfang: Ca. 6-8 lektioner.

Erhvervsøkonomi

Ecolabel
© ecolabel.eu

Miljø og bæredygtighed

Niveau F, E, D og C . Formål med forløbet: At redegøre for miljøproblematikker på individ, virksomheds og samfundsniveau (nationalt og internationalt).
Frisør

Butik i drift eller salgsbod i et fitnesscenter

Eleverne skal promovere en vare fra sortimentet i en valgfri butik eller salgsboden i et fitnesscenter. I undervisningsforløbet inddrages eleverne i et univers, der er troværdigt for at skabe motivation og give dem mulighed for at komme tæt på både kunder og personale i butikken. Erhvervsøkonomi på niveau F, E, D og C med mulighed for at inddrage fx afsætning, dansk og IT.
Lager

Varestrømme i en handelsvirksomhed

Eleverne opbygger et lager og lærer at beskrive og registrere omkostninger i forbindelse med at oprette og vedligeholde et lager. Erhvervsøkonomi niveau F, E, D og C.
Regnskab

Drift af servicevirksomhed

Niveau F, E, D og C . Formål med forløbet: At eleverne bliver i stand til at beskrive og anvende relevant handelsregning og regnskabsbegreber samt skabe kendskab til de budgetter og nøgletal.
Metal

Produktionsvirksomhed

Niveau D og C . Formål med forløbet: at eleverne bliver i stand til at redegøre for de økonomiske overvejelser ved etablering og drift af en produktionsvirksomhed

Fremmedsprog

Unge mennesker

Danish Teenage Entrepreneur

Formålet med opgaven er, at eleverne skal danne sig et indtryk af iværksætteri og gennem dets mangfoldige muligheder og herved opleve innovationen som meget praksisnært. Omfang: ca. 4 - 8 timer.

Fysik, kemi og naturfag

Idræt

Idræt

Idræt - linksamling til erhvervsuddannelserne

En stor del af inspirationsmaterialerne er udarbejdet til stx og grundskolen, men kan sagtens anvendes som inspiration, når du skal tilrettelægge din idrætsundervisning inden for erhvervsuddannelserne.

Informationsteknologi

Informationsteknologi

Informationsteknologi - Forløbsbeskrivelse niveau F

Undervisningen på Niveau F sigter mod en praktisk og erhvervsmæssig informationsteknologisk kompetence. Undervisningen skal understøtte den informationsteknologiske anvendelse der forventes anvendt i elevens kommende arbejdssituation.
Informationsteknologi

Informationsteknologi - Forløbsbeskrivelse niveau E

Undervisningen på niveau E sigter mod en erhvervsmæssig informationsteknologisk kompetence. Undervisningen skal give eleven en mere hensigtsmæssig anvendelse samt begyndende refleksion over anvendelse af informationsteknologi i elevens kommende arbejdssituation.
Informationsteknologi

Informationsteknologi - Forløbsbeskrivelse niveau D

Undervisningen på niveau D sigter mod at eleven på rutineret niveau kan anvende informationsteknologi til at udføre og understøtte sin kommende arbejdssituation. Undervisningen skal gøre eleven i stand til at kunne vurdere og formidle forskellige datatyper.
Informationsteknologi

Informationsteknologi - Forløbsbeskrivelse niveau C

Undervisningen på niveau C sigter mod en effektiv anvendelse af informationsteknologi, høj refleksionsevne og løsningsorienteret informationsteknologisk kompetence, der primært tager udgangspunkt i elevens uddannelse og eventuelle virksomhed.

Matematik

Matematik

Matematik - eksempler på opgaver til erhvervsuddannelserne

Samlet oversigt over eksempler på undervisningsmaterialer til matematikundervisningen. Undervisningsaktiviteterne knytter sig til vejledningen for matematik. Materialerne er udarbejdet i forbindelse med eud-reformen og de nye vejledninger til grundfagene 2015.

Samfundsfag

Street art

Ideologier

Samfundsfag niveau D. Undervisningsforløbet kan anvendes af alle uddannelsesretninger. Omfang: 2-4 lektioner.
Spilleplade

Brætspil - Samfundsfag niveau D og C

Formålet med spillet er at skabe afvekslende undervisningsformer, samt at tilgodese forskellige læringsstile. Spillet kan anvendes som introduktion til et tema eller som afrunding/refleksion over et gennemgået tema. Spørgsmålene kan justeres og tilpasses det relevante emne i undervisningen.

Emneord