Grundfag på Kontor, handel og forretningsservice

Samlet oversigt over undervisningsforløb og inspiration til grundfagene på hovedområdet. Materialerne er udarbejdet i forbindelse med offentliggørelsen af grundfagsvejledningerne 2015.

Afsætning

B2B

Business to business – B2B

Afsætning C. Formålet med projektet er, at eleven opnår grundlæggende forretningsforståelse, herunder særlig viden og virksomhedens distributionskæde samt færdigheder i afsætning med vægt på salg, service og rådgivning på forskellige markeder.
Menneskemængde

Praktisk segmentering

Afsætning niveau C. Formålet med projektet er, at eleven opnår grundlæggende forretningsforståelse, herunder særlig viden og færdigheder i at identificere den primære målgruppe for et produkt (fysisk eller serviceydelse), så eleven kan varetage arbejdsopgaver i forhold til at målrette marketingsmixet. Eleven skal gennem arbejde med konkrete praksisnære problemstillinger, styrke evnen til at afsætte produkter og tjenesteydelser for offentlige og private virksomheder.
Møde

Markedsføringsplanen

Afsætning niveau C. Formålet med projektet, at eleven opnår grundlæggende forretningsforståelse, herunder særlig viden og færdigheder i planlægning og opfølgning af en markedsføringskampagne. Eleven skal gennem arbejde med konkrete praksisnære markedsføringsmæssige problemstillinger styrke evnen til at afsætte produkter og tjenesteydelser for offentlige og private virksomheder.
Statistik

Markedsanalyse

Niveau D. Formålet med projektet er, at eleven opnår grundlæggende forretningsforståelse, herunder viden om markedsforhold og færdigheder i planlægning og opfølgning på en markedsanalyse. Eleven skal gennem arbejde med konkrete praksisnære problemstillinger styrke evnen til at afsætte produkter og tjenesteydelser for offentlige og private virksomheder.
Branding

Branding

Niveau D. Formålet med projektet, at eleven opnår grundlæggende forretningsforståelse, herunder særlig viden og færdigheder i planlægning og gennemførsel af profilering/branding. Eleven skal gennem arbejde med konkrete prasisnære markedsføringsmæssige problemstillinger, styrke evnen til at afsætte produkter og tjenesteydelser for offentlige og private virksomheder.
Ekspedition

Kundebetjening

Afsætning niveau F. Formålet med projektet er, at eleven opnår grundlæggende forretningsforståelse, herunder særlig viden og færdigheder i planlægning og gennemførsel af kundebetjening. Eleven skal gennem arbejde med konkret praksisnær case vurdere og betjene kunden i alle salgets faser, der skal styrke evnen til at afsætte produkter og tjenesteydelser for offentlige og private virksomheder.

Dansk

Elev ved computer
© Regina Lamscheck-Nielsen

Ansøgning og cv

Eleven skal skrive en ansøgning og et cv til et job, som er relevant for dennes fagretning.
Elever
© Regina Lamscheck-Nielsen

Unges økonomi - et tværfagligt miniprojekt

Formålet med læringsaktiviteten er, at eleverne får afprøvet et miniprojekt som første tværfaglige øvelse. Forløbet inddrager danskfaget samt samfundsfag. Projektvarighed 3-4 dage, - danskfagets andel er ca. 8-10 lektioner på E-niveau.
Elever
© Regina Lamscheck-Nielsen

Vurdering af hjemmesider

Undervisningen kan indgå i et overordnet forløb om kommunikation, massekommunikation og reklamer. Forløbet inddrager først og fremmest faget dansk, men også faglig kommunikation og it kan inddrages. Omfang: Ca. 6-8 lektioner.

Erhvervsøkonomi

Kontor

Et virksomhedsportræt

Niveau F og E . I forløbet skal eleven beskrive og præsentere en lokal virksomhed.
Unge mennesker

Start en virksomhed

Niveau F, E,D og C. Forløbets formål: At anvende innovative arbejdsmetoder og fremme iværksætterkulturen.
Ecolabel
© ecolabel.eu

Miljø og bæredygtighed

Niveau F, E, D og C . Formål med forløbet: At redegøre for miljøproblematikker på individ, virksomheds og samfundsniveau (nationalt og internationalt).
Frisør

Butik i drift eller salgsbod i et fitnesscenter

Eleverne skal promovere en vare fra sortimentet i en valgfri butik eller salgsboden i et fitnesscenter. I undervisningsforløbet inddrages eleverne i et univers, der er troværdigt for at skabe motivation og give dem mulighed for at komme tæt på både kunder og personale i butikken. Erhvervsøkonomi på niveau F, E, D og C med mulighed for at inddrage fx afsætning, dansk og IT.
Lager

Varestrømme i en handelsvirksomhed

Eleverne opbygger et lager og lærer at beskrive og registrere omkostninger i forbindelse med at oprette og vedligeholde et lager. Erhvervsøkonomi niveau F, E, D og C.
Regnskab

Drift af servicevirksomhed

Niveau F, E, D og C . Formål med forløbet: At eleverne bliver i stand til at beskrive og anvende relevant handelsregning og regnskabsbegreber samt skabe kendskab til de budgetter og nøgletal.
Metal

Produktionsvirksomhed

Niveau D og C . Formål med forløbet: at eleverne bliver i stand til at redegøre for de økonomiske overvejelser ved etablering og drift af en produktionsvirksomhed

Fremmedsprog

Elever fremlægger
© Regina Lamscheck-Nielsen

Company Profile - fremmedsprog C

I forløbet skal eleven skal lave en skriftlig og en mundtlig præsentation af en virksomhed. Derudover skal der produceres en video.
Unge mennesker

Danish Teenage Entrepreneur

Formålet med opgaven er, at eleverne skal danne sig et indtryk af iværksætteri og gennem dets mangfoldige muligheder og herved opleve innovationen som meget praksisnært. Omfang: ca. 4 - 8 timer.
elever i virksomhed
© Regina L. Nielsen

Caseprøve: Casevirksomhed koblet med fag

At en virksomhed fungerer som casevirksomhed ved en prøve betyder, at virksomhedens praksis danner grundlag for prøver i faget. Virksomheden er middel til at gøre prøven autentisk og praksisnær i forhold til elevens uddannelse og målsituation i erhvervslivet. Eleven løser opgaver fra virksomhedens praksis ved prøven ved at bruge fagets teorier, dvs. viden, færdigheder og kompetencer.

Idræt

Idræt

Idræt - linksamling til erhvervsuddannelserne

En stor del af inspirationsmaterialerne er udarbejdet til stx og grundskolen, men kan sagtens anvendes som inspiration, når du skal tilrettelægge din idrætsundervisning inden for erhvervsuddannelserne.

Informationsteknologi

Informationsteknologi

Informationsteknologi - Forløbsbeskrivelse niveau F

Undervisningen på Niveau F sigter mod en praktisk og erhvervsmæssig informationsteknologisk kompetence. Undervisningen skal understøtte den informationsteknologiske anvendelse der forventes anvendt i elevens kommende arbejdssituation.
Informationsteknologi

Informationsteknologi - Forløbsbeskrivelse niveau E

Undervisningen på niveau E sigter mod en erhvervsmæssig informationsteknologisk kompetence. Undervisningen skal give eleven en mere hensigtsmæssig anvendelse samt begyndende refleksion over anvendelse af informationsteknologi i elevens kommende arbejdssituation.
Informationsteknologi

Informationsteknologi - Forløbsbeskrivelse niveau D

Undervisningen på niveau D sigter mod at eleven på rutineret niveau kan anvende informationsteknologi til at udføre og understøtte sin kommende arbejdssituation. Undervisningen skal gøre eleven i stand til at kunne vurdere og formidle forskellige datatyper.
Informationsteknologi

Informationsteknologi - Forløbsbeskrivelse niveau C

Undervisningen på niveau C sigter mod en effektiv anvendelse af informationsteknologi, høj refleksionsevne og løsningsorienteret informationsteknologisk kompetence, der primært tager udgangspunkt i elevens uddannelse og eventuelle virksomhed.

Matematik

Matematik

Matematik - eksempler på opgaver til erhvervsuddannelserne

Samlet oversigt over eksempler på undervisningsmaterialer til matematikundervisningen. Undervisningsaktiviteterne knytter sig til vejledningen for matematik. Materialerne er udarbejdet i forbindelse med eud-reformen og de nye vejledninger til grundfagene 2015.

Samfundsfag

Street art

Ideologier

Samfundsfag niveau D. Undervisningsforløbet kan anvendes af alle uddannelsesretninger. Omfang: 2-4 lektioner.
Spilleplade

Brætspil - Samfundsfag niveau D og C

Formålet med spillet er at skabe afvekslende undervisningsformer, samt at tilgodese forskellige læringsstile. Spillet kan anvendes som introduktion til et tema eller som afrunding/refleksion over et gennemgået tema. Spørgsmålene kan justeres og tilpasses det relevante emne i undervisningen.

Generelt

Relaterede links

Emneord