Grundfagseksamen - samfundsfag

Her finder du inspiration både til indhold i din undervisning, og hvordan du kan arbejde med den gode bedømmelse.

Den helhedsorienterede undervisning kræver nye tiltag og mere fælles planlægning. Her kan du finde inspiration og input til emner og indhold i grundfaget, hvor faget spiller sammen med det erhvervsfaglige.

Materiale udarbejdet i forlængelse af grundfagsdagene den 2/2, den 16/5, den 17/5 og merkantil den 10/5. 

Inspirationsmateriale til grundfaget

Emneord