Grundloven - hvem skal bestemme?

I dette temamateriale fra Nationalt Videnscenter for Historie og Kulturarvsformidling kan eleverne fordybe sig i grundlovens historie samt udarbejde deres eget bud på væsentlige elementer i en grundlov tilpasset dem.
Folketingssalen.YU2F2776.Fotograf_Anders Hviid.jpg
© Anders Hviid, Folketinget.dk

Forslag til læringsmål

Fælles Mål: 

Klassetrin: 8,9 årgang

Kompetenceområde: Politik 

KompetencemålEleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.

Færdighedsmål: Eleven kan diskutere sammenhænge mellem demokrati og retsstat (fx rettigheder og pligter for borgere i Danmark, borgernes retssikkerhed i et demokrati og menneskerettigheder mv.)

Vidensmål: Eleven har viden om demokrati og retsstat, fx grundloven.

  • Eleven kan forklare, hvordan Grundloven udstikker rammerne for folkestyret i Danmark og give eksempler på Grundlovens betydning for sin egen tilværelse.

Valg af undervisningsaktivitet

Nationalt Videnscenter for Historie og Kulturarvsformidling har udviklet denne undervisningspakke, der via viden fra en temabog om Grundloven giver mulighed for, at eleverne udarbejder deres egen grundlov online samt spiller et rollespil om 1915-grundloven. Temabog og spil giver en konkret oplevelse af Grundlovens omfang og indflydelse på hverdagslivet.

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Eleverne læser temabogen "Hvem skal bestemme" (evt. i uddrag) og løser de opgaver, der er i materialet. Lærervejledning kan findes samme sted. Det er muligt at bruge udvalgte temaer fra materialet, der indeholder en historisk gennemgang af Grundloven samt perspektiveringer og problematikker i dag.

Derudover spiller eleverne et rollespil om Grundloven 1915, hvor kvinderne fik valgret samt laver deres egen grundlov i "Grundlovsgeneratoren". Her skal eleverne tage stilling til en række konkrete cases om forhold i samfundet i dag. Casene handler om grundlæggende problemstillinger som fx om vi skal bevare monarkiet, om EU skal have mere magt, om ytringsfrihed er ubegrænset, og om valgretsalderen skal sættes ned. Ungdomspolitikere rådgiver eleverne online i små videoer og generatoren skaber på baggrund af svarene elevens egen personlige grundlov, der kan printes ud.

 

Tegn på læring

  • Eleverne løser opgaverne i temahæftet.
  • Eleverne deltager sagligt i processen og viser forståelse for spillets regler.
  • Eleverne udarbejder forslag til egen grundlov i "grundlovsgeneratoren". 

Eksempler på evaluering

Diskuter på klassen hvorfor Grundlovene, som eleverne har udarbejdet, er forskellige og hvad baggrunden for detter er. Brug fx evalueringsredskabet "lærerens tjek" til dette.

Galleri (billeder/videoer)

Forenklede Fælles Mål

Samfundsfag
8. - 9. klasse
Politik (obligatorisk)
Det politiske system, retsstat og rettigheder (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan diskutere sammenhænge mellem demokrati og retsstat (fx rettigheder og pligter for borgere i Danmark, borgernes retssikkerhed i et demokrati og menneskerettigheder mv.) (vejledende mål)
Eleven har viden om demokrati og retsstat, fx grundloven (vejledende mål)