Grundskole - indskoling

På denne side finder du inspirationsmateriale til indskolingen om fællesskab, demokrati og medborgerskab. Under ’VEJLEDNING OG INFORMATION’ finder du en vejledning til planlægning og udførelse samt dialogredskaber og forskerartikler. Nedenfor findes inspirationsmaterialer fordelt inden for følgende ’TEMAER’: Demokratiske fællesskaber, Den demokratiske samtale, Demokratisk deltagelse og Demokratiske handlekompetencer.

VEJLEDNING OG INFORMATION

Her finder du vejledning og inspiration til arbejdet med kampagnen og temaugen om demokrati.

Symbol generel vejledning

Vejledning og planlægning

Her finder du lærervejledning og forslag til, hvordan en temadag eller en samlet temauge kan sammensættes med afsæt i materialerne fra "Demokrati under udvikling".
Materialesamling

Materialesamling

Til inspiration finder du her en oversigt over øvrige eksisterende materialer med fokus på bl.a. demokrati og medborgerskab.
Dialogredskaber symbol

Dialogredskaber

Dialogredskaber til håndtering af modstand og uenighed – målrettet det undervisende personale.
Forskerartikler

Forskerartikler

Her kan du dykke ned i en række forskerartikler, der sætter spot på det vi ved om fællesskab, demokrati og medborgerskab i en dansk uddannelseskontekst. Artiklerne henvender sig til undervisere på tværs af forskellige uddannelsesområder.

TEMAER

Du kan finde forskellige temaer her, som består af læringsaktiviteter og undervisningsforløb.

Elever ligger i rundkreds

Demokratiske fællesskaber

Dette tema omhandler samfundets fællesskaber, og de fællesskaber eleverne til dagligt indgår i og er en del af. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan I kan sætte fokus på gode og demokratiske fællesskaber. Derudover kan I arbejde med fællesskaber trods forskelle, hvor eleverne stifter bekendtskab med mennesker, der er anderledes end dem selv.
En gruppe drenge arbejder sammen

Den demokratiske samtale

Dette tema sætter fokus på, hvordan eleverne er med til at bidrage til fællesskabet i deres samtaler og dialog. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan I kan arbejde med regler for den gode samtale og håndtering af uenigheder. Derudover bruges rollespil som et redskab til at lære eleverne om betydningen af måden, vi taler med hinanden på.
Lærer giver instrukser til sin klasse

Demokratisk deltagelse

Dette tema sætter fokus på elevernes muligheder for indflydelse og deltagelse i deres hverdag. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan eleverne kan gøre sig konkrete erfaringer med at træffe beslutninger og sætte deres præg på skolen og i undervisningen via leg, bevægelse og øvelser.
Lærer lytter til en gruppe elever

Demokratiske handlekompetencer

Dette tema omhandler kommunalpolitik, kommunalvalg samt hvordan eleverne som borgere kan påvirke beslutninger og få indflydelse. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan eleverne kan introduceres til emnet via historiefortælling, rollespil, bevægelsesleg samt gennemførsel af vox-pop på skolen.

SÆT DIT AFTRYK

Sæt dit aftryk

Sæt dit aftryk

Eleverne gennemfører et socialt projekt, der gør en forskel, og får erfaringer med, hvordan de kan påvirke fællesskabet på en positiv måde. De kan vælge, om de vil lave et loppemarked for at samle penge ind til et selvvalgt formål, eller lave en tøjindsamling til Røde Kors.