Grundskole - mellemtrin

På denne side finder du inspirationsmateriale til mellemtrinnet om fællesskab, demokrati og medborgerskab. Under ’VEJLEDNING OG INFORMATION’ finder du en vejledning til planlægning og udførelse samt dialogredskaber og forskerartikler. Nedenfor findes inspirationsmaterialer fordelt inden for følgende ’TEMAER’: Demokratiske fællesskaber, Den demokratiske samtale, Demokratisk deltagelse og Demokratiske handlekompetencer.

VEJLEDNING OG INFORMATION

Her finder du vejledning og inspiration til arbejdet med kampagnen og temaugen om demokrati.

Symbol generel vejledning

Vejledning og planlægning

Her finder du lærervejledning og forslag til, hvordan en temadag eller en samlet temauge kan sammensættes med afsæt i materialerne fra "Demokrati under udvikling".
Materialesamling

Materialesamling

Til inspiration finder du her en oversigt over øvrige eksisterende materialer med fokus på bl.a. demokrati og medborgerskab.
Dialogredskaber symbol

Dialogredskaber

Dialogredskaber til håndtering af modstand og uenighed – målrettet det undervisende personale.
Forskerartikler

Forskerartikler

Her kan du dykke ned i en række forskerartikler, der sætter spot på det vi ved om fællesskab, demokrati og medborgerskab i en dansk uddannelseskontekst. Artiklerne henvender sig til undervisere på tværs af forskellige uddannelsesområder.

TEMAER

Du kan finde forskellige temaer her, som består af læringsaktiviteter og undervisningsforløb.

Elever ligger i rundkreds

Demokratiske fællesskaber

Dette tema omhandler samfundets fællesskaber, og de fællesskaber eleverne til dagligt indgår i og er en del af. Under temaet finder du inspirationsmateriale til at introducere eleverne for demokrati og andre styreformer. Ligeledes finder du eksempler på, hvordan I kan arbejde med fællesskaber og samarbejde på trods af forskelle ved at arrangere samtalesalon, booktalks eller invitere en lokal forening på besøg.
En gruppe drenge arbejder sammen

Den demokratiske samtale

Dette tema omhandler ytringsfrihed og det at danne sig sin egen mening. Der sættes tilmed fokus på den demokratiske samtale og elevernes evne til at sætte sig ind i andres synspunkter og baggrund for at mene, som de gør. Under temaet finder du inspirationsmateriale til arbejdet, som blandt andet tager afsæt i samtaleøvelser, rollespil og arbejde med korte film omhandlende ytringsfrihed og demokratisk samtale.
Lærer giver instrukser til sin klasse

Demokratisk deltagelse

Dette tema sætter fokus på elevernes muligheder for indflydelse og deltagelse i deres hverdag. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan eleverne kan gøre sig konkrete erfaringer med at træffe beslutninger og sætte deres præg på skolen og i undervisningen via leg, bevægelse og øvelser.
Lærer lytter til en gruppe elever

Demokratiske handlekompetencer

Dette tema omhandler kommunalpolitik, kommunalvalg og hvordan eleverne som borgere kan påvirke beslutninger og få indflydelse. Her finder du inspirationsmateriale til, hvordan eleverne kan introduceres til emnet via historiefortælling, film, rollespil, bevægelsesleg og arbejde med vox-pop samt debatindlæg.

SÆT DIT AFTRYK

Sæt dit aftryk

Sæt dit aftryk

Eleverne gennemfører et socialt projekt, der gør en forskel, og får erfaringer med, hvordan de kan påvirke fællesskabet på en positiv måde. De kan vælge, om de vil lave et loppemarked for at samle penge ind til et selvvalgt formål, eller lave en tøjindsamling til Røde Kors.