Grundskole - udskoling

På denne side finder du inspirationsmateriale til udskolingen om fællesskab, demokrati og medborgerskab. Under ’VEJLEDNING OG INFORMATION’ finder du en vejledning til planlægning og udførelse samt dialogredskaber og forskerartikler. Nedenfor findes inspirationsmaterialer fordelt inden for følgende ’TEMAER’: Demokratiske fællesskaber, Den demokratiske samtale, Demokratisk deltagelse, Demokratiske handlekompetencer og Kildekritik og kritisk refleksion.

VEJLEDNING OG INFORMATION

Her finder du vejledning og inspiration til arbejdet med kampagnen og temaugen om demokrati.

Symbol generel vejledning

Vejledning og planlægning

Her finder du lærervejledning og forslag til, hvordan en temadag eller en samlet temauge kan sammensættes med afsæt i materialerne fra "Demokrati under udvikling".
Materialesamling

Materialesamling

Til inspiration finder du her en oversigt over øvrige eksisterende materialer med fokus på bl.a. demokrati og medborgerskab.
Dialogredskaber symbol

Dialogredskaber

Dialogredskaber til håndtering af modstand og uenighed – målrettet det undervisende personale.
Forskerartikler

Forskerartikler

Her kan du dykke ned i en række forskerartikler, der sætter spot på det vi ved om fællesskab, demokrati og medborgerskab i en dansk uddannelseskontekst. Artiklerne henvender sig til undervisere på tværs af forskellige uddannelsesområder.

TEMAER

Du kan finde forskellige temaer her, som består af læringsaktiviteter og undervisningsforløb.

Elever ligger i rundkreds

Demokratiske fællesskaber

Dette tema handler om samfundets fællesskaber, og de fællesskaber eleverne dagligt indgår i og er en del af. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan I kan arbejde med fællesskaber og samarbejde på trods af forskelle ved at arrangere samtalesalon, booktalks eller invitere en lokal forening på besøg.
En gruppe drenge arbejder sammen

Den demokratiske samtale

Dette tema introducerer frihedsrettigheder, og hvad rettighederne betyder for elevernes eget liv og for vores demokrati. Der sættes fokus på den demokratiske samtale og elevernes evne til at sætte sig ind i andres synspunkter og baggrund for at mene, som de gør. Under temaet finder du inspirationsmateriale til arbejdet, som blandt andet tager afsæt i samtale- og lytteøvelser samt arbejde med korte film omhandlende frihedsrettigheder og demokratisk samtale.
Lærer giver instrukser til sin klasse

Demokratisk deltagelse

Dette tema sætter fokus på elevernes muligheder for indflydelse og deltagelse i deres hverdag. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan eleverne kan gøre sig konkrete erfaringer med at træffe beslutninger og sætte deres præg på skolen og i undervisningen via øvelser, bevægelse og evt. besøg fra Danske Skoleelever.
Lærer lytter til en gruppe elever

Demokratiske handlekompetencer

Dette tema omhandler kommunalpolitik, kommunalvalg samt hvordan eleverne som borgere kan påvirke beslutninger og få indflydelse. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan eleverne kan introduceres til emnet ved at arbejde med korte film, cases og bevægelse. De skaber kendskab til emnet ved at sætte fokus på udvalgte politiske emner og muligvis arrangere et debatmøde med lokalpolitikere.
Papirer og computer

Kildekritik og kritisk refleksion

Dette tema sætter fokus på kildekritik, research og Fake News. Under temaet finder du inspirationsmateriale med bud på, hvordan eleverne kan gøre sig erfaringer med at tage stilling på et oplyst grundlag. Materialet indeholder læringsaktiviteter, hvor der blandt andet arbejdes med emnet gennem rollespil, en kort film, den helt nye podcast ” Mener du egentlig det”. Derudover arbejdes med emnet gennem deltagelse i en særlig workshop om kildekritik og Fake News arrangeret af et af de danske biblioteker.

SÆT DIT AFTRYK - PROJEKTARBEJDE

Sæt dit aftryk

Vejledning til Sæt dit aftryk

'Sæt dit aftryk' handler om at styrke elevernes aktive medborgerskab, gøre dem bevidste om deres ansvar for fællesskabet og øge deres demokratiske handlekompetencer ved at sætte et aftryk på deres lokalmiljø.
Sæt dit aftryk

Session 1: Valg af område

I første session af Sæt dit Aftryk skal eleverne vælge det område, som de vil fokusere på – det område, som de ønsker at sætte deres aftryk på i lokalmiljøet. Eleverne skal brainstorme både individuelt og i grupper. Herefter skal hele klassen i fællesskab vælge det område, som de vil arbejde videre med. Dermed vil denne session også fokusere på elevernes evne til at argumentere for deres holdninger.
Sæt dit aftryk

Session 2: Undersøgelse og udarbejdelse af problemstilling

I anden session af Sæt dit aftryk får eleverne mulighed for at arbejde videre med deres udvalgte område. Eleverne får tid til at undersøge området og ud fra deres undersøgelse formulere en problemstilling.
Sæt dit aftryk

Session 3: Ideudvikling og planlægning

I tredje session af Sæt dit aftryk skal eleverne udvikle projektet. Det sker ved at lade eleverne finde og udvikle klassens bedste idé. Eleverne får mulighed for både individuelt og i fællesskab at komme på løsninger. Denne session sætter endvidere fokus på at udarbejde en realistisk plan for gennemførelsen af projektet. Eleverne får derfor mulighed for at overveje, hvilke store opgaver de skal have gennemført for at nå i mål.