Gruppearbejde, læsegrupper (For gymnasieelever/kursister)

Hvad kan du bruge studiegrupper til - hvorfor er det en god idé? Og hvilke faldgruber er der? Hvilken rolle spiller du i en gruppe - og hvad er gruppearbejde godt for

Læsegrupper og gruppearbejdsprocessen faser.


Hvorfor skal du være med i en læsegruppe?

 1. Det styrker motivationen
 2. Det forpligter
 3. Det udvikler dine samarbejdsevner
 4. Det giver bedre resultater
 5. Argumentation bliver bedre
 6. Sprog bliver mere præcist
 7. Du føler dig ikke alene

(Ifølge Pædagogisk Center på samf. på Købehavns Universitet).

Hvad kan gå galt med læsegrupper?

 • I sidder et sted, hvor I altid bliver distraheret
 • Jeres gruppe er en hyggeklub
 • I bruger jeres tid sammen på at brokke jer over lærerne eller pensum
 • I er for pæne og er altid enige med hinanden
 • Der er en alfahan/-hun, der dominerer gruppen

(Hanne Heimbürger)

Når gruppen arbejder - trin for trin 

 1. Forbered jer til gruppearbejde
 2. Forstå opgaven
 3. Hvordan passer det i forløbet?
 4. Få ideer
 5. Indsamle viden
 6. Tilegnelse af viden
 7.  Lave problemformulering
 8.  Lave disposition, arbejdsplan og tidsplan
 9.  Arbejdet med stoffet
 10.  Formidling af gruppearbejde

(Elsebeth Sanden & Peter Frederiksen: Gruppearbejde i undervisningen)

 

Læs også..

730783_.jpg

Belbins roller i gruppearbejdet (For gymnasieelever)

Gruppearbejdet glider lettere, hvis du er bevidst om din egen og andres rolle i gruppen. Dr. Meredith Belbin: “I en gruppe er det balancen, der er afgørende. Det, der er brug for, er ikke velafbalancerede individer, men individer, som er godt afbalanceret i forhold til hinanden. På den måde kan menneskers svage sider stives af og de stærke udnyttes fuldt ud”.
876454_.jpg

Læsning af digitale tekster kræver andre strategier (For gymnasieelever og kursister)

At læse digitale tekster er ikke det samme som at læse tekster analogt. Du kommer nemlig nemt til at læse teksten som om den var en hjemmeside, så du er nødt til at arbejde med dybdelæsning og hukommelsesteknikker. Hjernen foretrækker desuden papir, så du får ikke hjælp til at orientere dig i teksten fra dine sanser.

Relaterede links

I videoklippet fortæller studerende fra AAU Cph (Aalborg Universitet i København) om deres erfaringer med gruppearbejde. Du lærer om, hvilke fordele/ulemper der er ved gruppearbejdsformen set i forhold til den individuelle arbejdsform.

Emneord