Guide til kildeangivelse

Lær at lave kildeangivelserne rigtigt i dine opgaver. Du underbygger argumentationen i din opgave ved at henvise korrekt til kilderne.

At det er vigtigt at angive kilder rigtigt, kan der ikke være nogen diskussion om. 

Professionshøjskolen Metropol skriver:

"Når du henviser:

  • Dokumenterer du, hvad du bygger dine resultater på
  • Bliver det muligt for andre at efterprøve dine påstande og argumenter
  • Bliver det lettere at se, hvornår du bidrager med egne tanker - og hvornår, du stiller dig på skuldrene af tidligere forskning.

Vær opmærksom på:

  • Om dine oplysninger er fyldestgørende – så din læser hurtigt kan finde frem til kilden
  • Om dine oplysninger er gennemskuelige og konsekvente – dvs. opstillet på samme måde gennem hele opgaven

Beslut dig tidligt i skrivefasen for, hvilken måde du vil citere på. Brug det konsekvent i citater, noter og litteraturliste."

Reglerne er forskellige på uddannelsesstederne, så sørg for at undersøge, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er.

Et eksempel

Kildekritik

Sørg altid for at stille dig kritisk overfor de udvalgte kilder, der bruges i opgaven. Se hvilke spørgsmål, du kan stille til kilderne på skrivopgave.dk.

I et opgaveafsnit skal man generelt altid sørge for at angive forfatterefternavn, årstal for kilden og sideantallet, man henviser til.

Det kunne f.eks. se således ud: 

  • Opgaveafsnit tekst (Sommer, 2005, s. 38) eller (Sommer, 2005: 38).

Man kan vælge at undlade sideantallet og kun angive forfatterefternavn og årstal for kilden - sideantallet SKAL dog angives ved brugen af citater.

I litteraturlisten skal man som minimum sørge for at angive forfatternavn, årstal for kilden, navn på kilden og udgiverforlaget. I tilfælde af, at man bruger et uddrag fra en bog, skal man yderligere angive sidetallet for det kapitel, man har brugt, og evt. forfatternavnet på kapitlet og forfatternavnet på bogen (hvis disse ikke er den samme).

Det kunne f.eks. se således ud.

  • Sommer, D. (2005). Barndomspsykologi - udvikling i en forandret verden. Gyldendal Akademisk.

Brug Word

Det er en mulighed at bruge Word til at lave henvisningerne for sig, hvilket overholder de gængse standarder. Denne video guider dig nemt igennem, hvorledes dette kan gøres.

© Youtube

Læs også...

874499_.jpg

Kildekritik på nettet (For gymnasieelever og kursister)

Internettet er stort, og alle kan have en hjemmeside med materiale. Man må selvfølgelig ikke have en side med ulovligt materiale, fx med børneporno eller racistisk propaganda. Materiale på nettet er bare sværere at tjekke, og ulovligt materiale bliver kun fjernet, hvis det bliver anmeldt. Det er derfor vigtigt, at du selv vurderer materiale fra nettet, hvis du ønsker at bruge det til opgaver eller projekter.