Gymnasiale uddannelser

På denne side finder du inspirationsmateriale fra temaet "Demokrati under udvikling" til de gymnasiale uddannelser om fællesskab, demokrati og medborgerskab.

Under ’VEJLEDNING OG INFORMATION’ finder du en vejledning til planlægning og udførelse samt dialogredskaber og forskerartikler.

Nedenfor findes inspirationsmaterialer fordelt inden for følgende ’TEMAER’: Demokratiske fællesskaber, Den demokratiske samtale, Demokratisk deltagelse, Demokratiske handlekompetencer samt Kildekritik og kritisk refleksion. 

VEJLEDNING OG INFORMATION

Her finder du vejledning og inspiration til arbejdet med kampagnen og temaugen om demokrati.

Symbol generel vejledning

Vejledning og planlægning

Her finder du lærervejledning og forslag til, hvordan en temadag eller en samlet temauge kan sammensættes med afsæt i materialerne fra "Demokrati under udvikling".
Materialesamling

Materialesamling

Til inspiration finder du her en oversigt over øvrige eksisterende materialer med fokus på bl.a. demokrati og medborgerskab.
Dialogredskaber symbol

Dialogredskaber

Dialogredskaber til håndtering af modstand og uenighed – målrettet det undervisende personale.
Forskerartikler

Forskerartikler

Her kan du dykke ned i en række forskerartikler, der sætter spot på det vi ved om fællesskab, demokrati og medborgerskab i en dansk uddannelseskontekst. Artiklerne henvender sig til undervisere på tværs af forskellige uddannelsesområder.

TEMAER

Du kan finde forskellige temaer her, som består af læringsaktiviteter og undervisningsforløb.

Demokratiske fællesskaber

Demokratiske fællesskaber

Dette tema handler om samfundets fællesskaber og de fællesskaber eleverne til dagligt indgår i og er en del af. Under teamet finder du inspirationsmateriale til, hvordan I kan arbejde med kompromiser og beslutningsprocesser i klassefællesskabet via arbejde med cases og ved at invitere en lokal forening på besøg.
Den demokratiske samtale

Den demokratiske samtale

Dette tema introducerer frihedsrettigheder, og hvad rettighederne betyder for elevernes eget liv og for vores demokrati. Der sættes tilmed fokus på den demokratiske samtale og elevernes evne til at sætte sig ind i andres synspunkter og baggrund for at mene, som de gør. Under temaet finder du inspirationsmateriale til arbejdet, som blandt andet tager afsæt i samtale- og lytteøvelser samt arbejde med en podcast og en kort film omhandlende frihedsrettigheder og demokratisk samtale.
Demokratisk deltagelse

Demokratisk deltagelse

Dette tema fokuserer på elevernes rettigheder og indflydelsesmuligheder. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan eleverne kan gøre sig erfaringer med at påvirke deres omgivelser, opnå viden om deres indflydelsesmuligheder såvel som få indsigt i betydningen af kompromisser. Materialet indeholder blandt andet quiz, opgaver med at formulere mål samt prioritere ressourcer.
Demokratiske handlekompetencer

Demokratiske handlekompetencer

Dette tema sætter fokus på elevernes mulighed for at udøve aktivt medborgerskab og gøre deres stemme gældende på anden vis end via valgdeltagelse alene. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan eleverne kan prøve kræfter med at komme i dialog med politiske beslutningstagere ved at arrangere et debatmøde eller ved at starte en debat i medierne.
Kildekritik og kritisk refleksion

Kildekritik og kritisk refleksion

Dette tema sætter fokus dét at træffe beslutninger på et oplyst grundlag og elevernes evne til at vurdere, hvornår en nyhed er sand, falsk eller vildledende. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan I kan arbejde med kritisk refleksion, kildekritik og de udfordringer som muligheder, der opstår med udbredelsen af sociale medier. Materialet indeholder blandet andet den nyudviklede podcast ” Mener du egentlig det”.

SÆT DIT AFTRYK - PROJEKTARBEJDE

Sæt dit aftryk

Vejledning til Sæt dit aftryk

'Sæt dit aftryk' handler om at styrke elevernes aktive medborgerskab, gøre dem bevidste om deres ansvar for fællesskabet og øge deres demokratiske handlekompetencer ved at sætte et aftryk på deres lokalmiljø.
Sæt dit aftryk

Session 1: Valg af område

I første session af Sæt dit Aftryk skal eleverne vælge det område, som de vil fokusere på – det område, som de ønsker at sætte deres aftryk på i lokalmiljøet. Eleverne skal brainstorme både individuelt og i grupper. Herefter skal hele klassen i fællesskab vælge det område, som de vil arbejde videre med. Dermed vil denne session også fokusere på elevernes evne til at argumentere for deres holdninger.
Sæt dit aftryk

Session 2: Undersøgelse og udarbejdelse af problemstilling

I anden session af Sæt dit aftryk får eleverne mulighed for at arbejde videre med deres udvalgte område. Eleverne får tid til at undersøge området og ud fra deres undersøgelse formulere en problemstilling.
Sæt dit aftryk

Session 3 : Ideudvikling og planlægning

I tredje session af Sæt dit aftryk skal eleverne udvikle projektet. Det sker ved at lade eleverne finde og udvikle klassens bedste idé. Eleverne får mulighed for både individuelt og i fællesskab at komme på løsninger. Denne session sætter endvidere fokus på at udarbejde en realistisk plan for gennemførelsen af projektet. Eleverne får derfor mulighed for at overveje, hvilke store opgaver de skal have gennemført for at nå i mål.