Håndværk og design - nyt fag i skolen

Der indføres et nyt fag håndværk og design, der erstatter sløjd og håndarbejde.

Nyt fag i skolen: Håndværk og design

Skoler har mulighed for at indføre det nye fag allerede i skoleåret 2014/15 i tråd med den øvrige del af regeringens udspil. For kommuner og skoler, der ønsker yderligere tid til fx at opbygge kompetencer, vil det være frivilligt for skolerne at tilbyde håndværk og design frem til skoleåret 2016/17. 

Folkeskolereformen om håndværk og design

I aftalen mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen. 7.juni 2013 står der således om håndværk og design:

"De praktiske/musiske fag skal bidrage til at understøtte den faglige udvikling og folkeskolens øvrige fag, herunder særligt dansk og matematik. Derfor indføres et nyt fag Håndværk og design, som erstatter sløjd og håndarbejde, og desuden indgår i valgfagsrækken"

Innovation og entreprenørskab tydeliggøres: "I forbindelse med udarbejdelsen af Fælles Mål for faget håndværk og design præciseres det, at der i dette fag skal arbejdes med innovation og entreprenørskab. Derudover sættes der i forbindelse med arbejdet med præciseringen og forenklingen Fælles Mål fokus på, hvordan innovation og entreprenørskab kan tydeliggøres i folkeskolens øvrige fag."

I regeringens folkeskoleaftale fremgår det, at fagene sløjd og håndarbejde slås sammen til det nye fag håndværk og design. Formålet er at modernisere og styrke de håndværksmæssige, kreative og innovative kompetencer hos eleverne. Kernen i håndværk og design er samspillet mellem teori og praksis. Eleverne arbejder fra idé til færdigt produkt, bruger håndværksteknikker, arbejder med forskellige materialer, primært tekstil, træ og metal og lader sig inspirere af deres dagligdag og skolens omverden. I forbindelse med udarbejdelsen af Fælles Mål for faget håndværk og design præciseres det, at der i dette fag skal arbejdes med innovation og entreprenørskab.

I skoleåret 2012/13 har en række demonstrationsskoler undervist i håndværk og design på baggrund af nogle midlertidige mål, som en arbejdsgruppe udarbejdede for faget. En erfaringsopsamling gennemført på 10 af demonstrationsskolerne viser, at eleverne er glade for det nye fag. De giver udtryk for, at det nye fag giver mulighed for at arbejde med flere teknikker og materialer, hvilket de synes er sjovt og udfordrende.

    

pige_1.jpg

Folkeskolereformen om håndværk og design

I aftalen mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen. 7.juni 2013 står der således om håndværk og design:

"De praktiske/musiske fag skal bidrage til at understøtte den faglige udvikling og folkeskolens øvrige fag, herunder særligt dansk og matematik. Derfor indføres et nyt fag Håndværk og design, som erstatter sløjd og håndarbejde, og desuden indgår i valgfagsrækken"

Innovation og entreprenørskab tydeliggøres: "I forbindelse med udarbejdelsen af Fælles Mål for faget håndværk og design præciseres det, at der i dette fag skal arbejdes med innovation og entreprenørskab. Derudover sættes der i forbindelse med arbejdet med præciseringen og forenklingen Fælles Mål fokus på, hvordan innovation og entreprenørskab kan tydeliggøres i folkeskolens øvrige fag."

Relaterede filer

Erfaringsopsamling fra 11 skolers arbejde i efteråret 2012.
Artikel af Stig Pedersen, bragt i "Håndarbejde NU", august 2013

Relaterede moduler