Had og forsoningsritualer i Sierra Leone

Film og undervisningsforslag til grundskolen. Ofrene for borgerkrigen i Sierra Leone bor i dag side om side med de tidligere rebeller, som myrdede amputerede og voldtog. Sierra Leone risikerer endnu en borgerkrig, hvis parterne ikke forsones.

Planlægning, arbejdsformer og materialevalg

Planlægning

I forløbets indledning arbejdes der med at aktivere elevernes begrebsforståelse ved at fokusere på ordkendskab, og i elevopgaverne styrkes elevernes læring, når de arbejder med at beskrive og genkende de symboler og ritualer som støtter forsoningsprocessen.

I filmen trækkes forsoningens dilemma tydeligt op: Overfor den mulighed, som forsoningen åbner for at komme videre, står et tydeligt ønske om retfærdighed, hævn eller straf. Mbosas autentiske og modsatrettede følelser er et godt afsæt for undersøge hævnens og forsoningens betydning for menneskets liv. 

Efter forløbet kan eleverne forholde sig til betydningen af forsoningsritualets brug af symboler. De kan vurdere hævn og forsoning betydning og værdi i tilværelse. Og eleverne kan redegøre for, at forsoning ikke nødvendigvis er det samme som venskab, men at forsoningen er en mulighed, der opstår, så livet kan fortsætte

Arbejdsformer

Lad eleverne arbejde med opgaverne i små grupper. Forsoningens dilemma kalder på etiske diskussioner og derfor er gruppearbejdsformen oplagt

Tegneserien og præsentationen af ritualer og symboler der støtter forsoningensprocessen kan fungerer som evaluering. Det ville ligge fint i tråd med de nye prøveformer som pt. afprøves i kristendomskundskab, historie og samfundsfag. Her er produkter og kulturteknikker i centrum for elevens arbejde og præsentation. Læs mere under relaterede moduler: Produkter og kulturteknikker til afgangsprøven. 

Tegneserien eller præsentationen af ritualer og symboler kunne også gemmes og bruges som en mere udfordrende opgave til de stærkeste elever.

Materialevalg

Tegneserie-app'en ComicBook kan købes i Apples App-store. Hvis din skole abonnerer på www.skoletube.dk, kan I også vælge at benytte tegneserieprogrammet Pixton

Husk at lægge et par prøveoplæg eller nogle kilder til side, så du er forberedt til afgangsprøven. Under relaterede filer er der eksempler på prøveoplæg. 

Eksempel på læringsmål

 • Eleverne kan forholde sig til udvalgte symbolers og ritualers betydning for menneskers liv.

 • Eleverne kan forholde sig til begreberne hævn og forsoning og vurderer disses betydning og værdi i tilværelsen

 • Eleverne kan redegøre for, at forsoning ikke nødvendigvis er det samme som venskab, men at forsoningen er en mulighed, der opstår, så livet kan fortsætte

 Det var ikke min vilje men min skæbne, siger Jonathan da han beder Mbosa om tilgivelse (03.02)

Omfang

Ca. 7 lektioner

Formål

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Gennemførelse

1. lektion: Undersøg sammen med eleverne betydningen af ordene forsoning og dilemma og se Forsoningens dilemma (13 minutter)

2. lektion: Lad eleverne arbejde i grupper med filmens tematisering af begrebet tilgivelse. Der er forslag til arbejdsspørgsmål under relaterede filer: Undervisningsaktiviteter: Tilgivelse og forsoningsritualer og Om begrebet tilgivelse

3.-4. Lektion: Eleverne arbejde i grupper med betydningen af kristne symboler og ritualer. Der er eksempler på arbejdsspørgsmål under relaterede filer: Undervisningsaktiviteter: Ritualer og symboler der støtter forsoningensprocessen.

5. og 6. Lektion: Eleverne laver en præsentation der belyser et af de rituelle perspektiver

7. lektion: Brug tegneserie-app'en ComicBook til afsløre Jonathans og Mbosas inderste tanker

Forslag til evaluering

Tilgivelse kommer fra hjertet og kan ikke tvinges frem, siger dr. Giles Fraser, der er præst og professor i filosof. Men det er jo umuligt at se hvad Mbosa og Jonathan inderst inde tænker om forsoningsprojektet. Vi kan højest prøve at aflæse deres kropssprog og leve os ind i deres situation. Med et tegneserieprogram som Comicbook! eller Pixton kan eleven prøve netop det.

Opgave:

Eleven skal producere en tegneserie med tankebobler der beskriver et af forsoningens dilemmaer.

Tegn på læring

 • Eleverne kan kan beskrive forskellige dilemmaer i forbindelse med forsoning, og eleverne kan redegøre for, at forsoning ikke nødvendigvis er det samme som venskab, men at forsoningen er en mulighed, der opstår, så livet kan fortsætte. 
 • Eksempel: Eleverne kan illustrere konflikten mellem ønsket om hævn og håbet om fred og forsoning.
 • Eleverne kan reflektere over begreberne hævn og forsoning i relation til den religiøse dimensions betydning. 
 • Eksempel: I tegneserien kan eleverne fx illustrere, hvordan Gud fungerer som en tredje part i forsoningsritualet.
 • Eleverne kan forholde sig til udvalgte symbolers og ritualers betydning for menneskers liv.
 • Eksempel: I tegneserien kan eleverne beskrive, hvordan ritualet bringer Mbosa og Jonathan i en situation hvor forsoning er mulig. Eleverne kan også beskrive, hvordan ritualet tvinger/hjælper Mbosa til at tilgive.

Sådan bruger du Comicbook!

 1. Hent applikationen ComicBook til iPhone eller iPad i Apples App Store (13 kr.)
 2. Åben applikationen ComicBook
 3. Under menupunktet Create kan du vælge: Skabeloner, tankebobler, print og e-mail
 4. Hent et billede fra filmen ind iPhoto. 
 5. Du kan lave et skærmprint fra filmen eller bruge et af billederne her fra siden.
 6. Hvis både Mbosa og Jonathan er med på fotoet, så giver du din fantasi flere muligheder.
 7. Indsæt en titel samt en eller flere tankebobler, der fortæller noget om forsoningens dilemma: Had, angst, nervøsitet, befrielse, fortrydelse, forstillelse eller lignende. Lad tankeboblerne tage afsæt i filmens dilemma. Husk at fagligt funderede pointer er vigtigere end fri fantasi.
 8. Eleven præsenterer tegneserien og deler den med klassen via Facebook, Twitter eller e-mail.

Forslag til undervisningsdifferentiering

Tegneseriemediet giver med sine korte tekster, gode vilkår for de elever som har svært ved skriftlig dansk.

Produceret i samarbejde med

DANIDA

Danidas Oplysningsbevilling yder støtte til dansk u-landsoplysning. Oplysningsbevillingen kan søges af alle, der vil formidle om forholdene i verdens fattigste lande. Støtten går blandt meget andet til undervisningsmaterialer, udstillinger, film til landsdækkende tv og rejsestipendier. På EMU’s tema Global Undervisning finder du mange af de støttede oplysningsprojekter.

Danida

Forenklede Fælles Mål

Kristendomskundskab
7. – 9. klasse
Kristendom (obligatorisk)
Kristne grundbegreber (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan reflektere over kristne grundbegreber som tydninger af tilværelsen (vejledende mål)
Eleven har viden om centrale kristne grundbegreber og værdierne bag (vejledende mål)
Kristne udtryk (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan reflektere over betydningen af kristne symboler, ritualer, musik og salmer (vejledende mål)
Eleven har viden om udlægninger af centrale symboler, ritualer, musik og salmer (vejledende mål)

Relaterede filer

Forslag til arbejdsspørgsmål og undervisningsaktiviteter.
Hent en oversigt over forsoningsprocessens struktur inden du går i gang. Den giver overblik og så slipper du for at bruge tid på at spole frem og tilbage i filmen.

Relaterede links

“Tilgivelsen er ikke en proces, hvor vi bliver venner med vores fjender. Det er mere en fornægtelse af voldsspiralen (G. Fraser)".