Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever

Afdækningen anlægger et helhedsorienteret blik på den enkelte elev. Det betyder, at der er fokus på elevens samlede kompetencer både i skolesammenhæng og det øvrige liv.

Om "Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer"

Om materialet

Om materialet

Hvordan kommer man som skole i gang med at bruge materialet, og hvad er baggrunden for at det ser sådan ud?
Vejledning

Generel vejledning

Skal din skole eller kommune i gang med at bruge materialet?

Trin 1 - Sprog og erfaring

Hele vejen rundt

Introduktion

I trin 1 er materialets formål at give viden om elevens sproglige kompetencer og erfaringer med at gå i skole.
Hele vejen rundt

Vejledning

Denne del af materialet rummer viden om hvilke sprog eleven har brugt og benytter.
Hele vejen rundt

Samtaleark

Arket bruges til selve samtalen med eleven.

Trin 2 - Litteracitet

Hele vejen rundt

Introduktion

På trin 2 er målet at få viden om elevens samlede erfaringer med litteracitet; kendskab til og erfaringer med skriftsprog, det vil sige at læse, skrive, lytte til og samtale om tekster.
Hele vejen rundt

Vejledning

Her finder du vejledningen, som giver et overblik over materialet til afdækning af litteralitet, herunder hvordan du vælger, hvilket del af materialet du skal anvende til den enkelte elev.
spor

Spor A+A1

Spor A er til elever der er på et tidligt stadig i deres læseudvikling.
spor

Spor B

Spor B er til elever, der har erfaring med at læse og skrive. Du vælger Spor B, hvis materialet er oversat til elevens stærkeste sprog.
spor

Spor B1

Du vælger Spor B1, hvis materialet ikke er oversat til elevens stærkeste sprog. Spor B er til elever, der har erfaring med at læse og skrive.
Opgave

Opgaver til spor B

Her finder du teksterne og opgaverne til spor B.

Trin 2 - Numeralitet

Hele vejen rundt

Introduktion

Numeralitet omhandler elevens funktionelle matematiske kompetencer og forudsætninger for at kunne indgå i undervisningen.
Trin

Vejledning

Her finder du vejledningen, som giver et overblik over materialet til afdækning af numeralitet, herunder hvordan du vælger, hvilket spor (1 eller 2) af materialet du skal anvende til den enkelte elev.
spor

Spor 1

Samtalearket og afdækningsprofilen til Spor 1. Er tænkt til de yngste elever.
spor

Spor 2

Samtalearket og afdækningsprofilen til Spor 2. Er tænkt til elever, der er ældre end 9 år.

Trin 3 - Løbende opfølgning

Hele vejen rundt

Introduktion

Trin 3 - en grundig og systematisk opfølgning er vigtig for elevens læring.
Hele vejen rundt

Vejledning

Her finder du vejledning til den løbende opfølgning i trin 3.
Trin

Min sprogverden

Trin 3 - her finder du redskabet "min sprogverden".
Hele vejen rundt

Film 4: Løbende opfølgning

Filmen viser, hvordan lærere og andet pædagogisk personale omkring eleven konkret kan afdække elevens kompetencer med udgangspunkt i afdækningsmaterialet.