En håndbog til erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende arbejde

Revideret udgave af håndbog til erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende arbejde. Marts 2016.

Håndbogen har som formål at beskrive kerneopgaverne for en praktikpladskonsulent, sådan at der videregives viden og erfaringer om opgaverne til nye medarbejdere, der skal i gang med et opsøgende arbejde for at skaffe flere praktikpladser.

Håndbogens mission er at tilbyde en samlet værktøjskasse og inspirationskatalog til de opsøgende medarbejdere, hvad enten det drejer sig om det praktikpladsopsøgende arbejde over for forskellige typer af virksomheder, godkendelse af virksomhederne, servicering af virksomhederne generelt – herunder hjælp til indgåelse af uddannelsesaftaler, forskellige aftaletyper samt diverse tilskudsmuligheder. Bogen er derfor disponeret sådan, at de efterfølgende 2 kapitler handler om det opsøgende arbejde som det primære og dernæst om servicering af virksomheder med en gennemgang af de arbejdsopgaver og –områder, der hører under denne virksomhedsservice.

Kapitel 4 giver forslag til, hvordan de opsøgende medarbejdere kan indgå i arbejdet med at yde service til eleverne, så de bliver klædt fagligt og personligt på til den svære opgave at skaffe sig en praktikplads.

Kapitel 5 giver nogle bud på konsulentprofilen og et forslag til en funktionsbeskrivelse, og kapitel 6 er primært skrevet til erhvervsskolernes ledelse med nogle anbefalinger i forbindelse med etableringen af det opsøgende arbejde på erhvervsskolerne.

Endelig er kapitel 7 en værktøjskasse, der giver mere detaljeret information om en bred vifte af emner - aftaletyper, faglige udvalg, m.m.

Samtidig skal det nævnes, at der i flæng opereres med mange forskellige udtryk for den person, der varetager det opsøgende arbejde: Praktikkonsulent, praktikpladskonsulent, opsøgende medarbejder, praktikopsøger og lignende. Dette er ikke udtryk for præferencer af nogen art men er kun udtryk for, at der ikke findes nogen entydig stillingsbetegnelse eller stillingsbeskrivelse for de medarbejdere, der varetager det opsøgende arbejde.

Revideret marts 2016.