Highfive - et dialogredskab

Afstem forventninger, skab fleksible rammer og understøt balancen mellem skole og idræt gennem brug af dialogredskabet.
High-five

”Highfive”-folderen er et dialogredskab, som viser, hvordan man kan skabe et godt børneliv for elever, der dyrker eliteidræt. En elev, der dyrker eliteidræt, har behov for at møde forståelse og fleksible rammer. Her spiller skolen, forældrene, træneren, kommunen og eleven selv afgørende roller. Folderen tager udgangspunkt i eleven selv og alle de aktører, der er omkring eleven. Den giver gode råd, baseret på viden om, at dialogen mellem aktørerne er den styrende faktor for, at det gode børneliv sikres. Folderen kan både anvendes i forhold til elever i en almindelig folkeskoleklasse og elever i en elite-, sports- eller idrætsklasse.

Introduktion til dialogredskabet

Fem gode råd

Elev

Eleven

Fem gode råd til dig som elev om, hvordan du skaber balance mellem din skole og idræt.
Forældre

Forældre

Fem gode råd til forældrene til at skabe balance mellem skole og idræt.
Skolen

Skole

Fem gode råd til skolen til at skabe balance mellem skole og idræt.
Træner

Træner

Fem gode råd til træneren til at skabe balance mellem skole og idræt.
Kommunen

Kommune

Fem gode råd til kommunen til at skabe balance mellem skole og idræt.