Historie i 3. - 4. klasse

Undervisningen i historie er inddelt tre trinforløb (3.-4., 5.-6. og 7.-9. klasse), som eleven skal følge.

Hvad skal dit barn lære i faget historie?

I faget historie skal dit barn opnå sammenhængsforståelse i samspil med et kronologisk overblik og kunne bruge denne forståelse i sit hverdags- og samfundsliv. Dit barn skal blive fortroligt med dansk kultur og historie. 

Historieundervisningen i 3.-4. klasse bygger på dit barns umiddelbare opfattelser af tid og rum og tager udgangspunkt i det nære. Hovedvægten i undervisningen lægges på det mundtlige arbejde, men dit barn skal også øve sig i at udtrykke sig om historie på forskellige måder, for eksempel ved at tegne og dramatisere. Målet er, at barnet kan placere begivenheder og personer med betegnelser som før, samtidig med og efter samt kan se sammenhængen mellem tid og forandring. 

Kompetenceområder i historie

I historie fra 3.-4. klasse arbejder lærere og elever med tre kompetenceområder: 

  • Kronologi og sammenhæng
  • Kildearbejde
  • Historiebrug 

Eksempler på brug af historie i hverdagen 

  • På besøg i det lokale supermarked, kan I tale sammen om, hvilke varer der er på hylderne nu, og hvilke varer, der var i en købmandsbutik for 100 år siden. Hvorfor ser det anderledes ud i dag? I kan for eksempel også gøre det med bygninger eller transportmidler
  • Sammen med dit barn kan I se eller læse historiske fortællinger (eksempelvis ”Croods”, ”Prinsen af Egypten”, ”Vikingerne kommer” eller ”Familien Hedenold”). Er det realistiske beskrivelser – hvorfor/hvorfor ikke?
  • Sammen kan I besøge et af de utallige historiske museer med spændende udendørsaktiviteter for voksne og børn. Her kan dit barn opleve, hvordan livet foregik for mange år siden. I kan eksempelvis male mel, gå på opdagelse i gamle bygninger eller skyde med bue og pil

Emneord