Historiefagets identitet, teori og metode

Siden gymnasiereformen i 2005 har der været ganske stor fokus på at retænke og udvikle historiefagets tilgange, metoder og teori. I teksten nedenfor og via linksene i højre side findes en lang række af forskellige bidrag i form af artikler, powerpoints eller hjemmesider. For en autoriseret udlægning af historiefagets metoder og teori henvises imidlertid til dels de aktuelle læreplaner og vejledninger, dels til bogen "Historiedidaktik" (Ahle og Vollmond, red) Columbus 2017.
Kyriathiderne
© Peder Wiben

”Historieundervisning og nationbuilding ex-Jugoslavien - om muligheder og nødvendigheder i national historieundervisning”. Af Klaus Bjerre.
Hvorfor er det relevant for nordiske historiedidaktikere at beskæftige sig med historieundervisning på Balkan? Det er det, fordi det det simpelthen er interessant. Men vigtigere: Ved at se på traditioner og praksis, der er anderledes end vor egen, øger vi opmærksomheden på vor egen måde at gribe tingene an. Endelig skal dette indlæg ses som en opfordring til, at historiedidaktikere engagerer sig mere i internationalt samarbejde.

”Historikermøde i Tromsø i august 2011”
I august 2011 mødtes en lang række historikere fra de nordiske lande i Tromsø for at drøfte fagets status og fremtid. Dette resulterede bl.a. i 22 artikler om en række metodiske og didaktiske emner. Disse ligger nu på linkets hjemmeside og kan nås fra linket overfor. Det er spændende læsning.

”Henrik Skovgaard Nielsen – pragmatiker og banebryder” af Bernard Eric Jensen, DPU v. AU.
Henrik Skovgaard var den danske historiedidaktiker med det bredeste netværk. Han havde sine rødder plantet i gymnasieskolen, men var i stadig kontakt med didaktikere i folkeskolen og på lærerseminarier, ved Lærerhøjskolen og på universiteterne. Hans netværk rakte også ud over landets grænser – ikke kun til andre historiedidaktikere i Norden, men også til mange rundt om i det øvrige Europa og til enkelte uden for Europa.
Men Henrik Skovgaard var samtidigt den historiedidaktiker, der mest målrettet og med størst succes har arbejdet for at få institutionaliseret en historiebevidsthedsdidaktik i en dansk sammenhæng.  
Artiklen blev bragt i Noter 187, december 2010.

Bernard Eric Jensen, DPU v. AU, ”Et fag i splid med sig selv – antikvarisk eller pragmatisk historiebrug?” har indsendt en historiografisk-metodisk artikel om etableringen af historie som videnskab. Han undersøger magistra vitae traditionen fra Holberg over bl.a. C. F. Allen over Paludan-Müller, A. D. Jørgensen, Erslev, P. Munch, Arup, Ellen Jørgensen, Olaf Olsen, Søren Mørch samt reflekterer over et bud på fremtidens historievidenskab.

”Historiefilosofiske punktnedslag”, af Casper Døssing, har skrevet et historieteoretisk / historiografisk overblik som bringes nedenfor. Artiklen er bragt i NOTER 179, december 2008.

”Kulturforståelse - og historisk metode”. Geert A. Nielsen har i forbindelse med udgivelsen af sin og Karen Schmedes' bog "Kulturforståelse - Columbus' vejviser til nye verdener" lagt et arbejdspapir med en række overvejelser om historiefagets identitet og metode på bogens hjemmeside. Her er materiale for både lærere og elever samt kommentarer til andre indlæg her på siden. Læs indlægget i spalten overfor.

”Den materialekritiske dimension”. Ebbe Kühle har indsendt en lille artikel hvor han gør sig overvejelser om materialekritik og sætter det i forbindelse med de lærebøger, som han har udgivet.

”Skal nogen eje skolefaget historie? En fortale for fortolkningslæren, historiebevidsthedsbegrebet og interkulturel historieundervisning”, kommentar af Nanna Søndergaard Butters.
I forsommeren 2008 udkom bogen ”Hvem ejer skolefaget historie? En kritik af overgreb på kulturarv og fagtradition” skrevet af Andes Holm Thomsen. I denne påstår Thomsen at et ekspertmiljø af undervisere på læreruddannelserne og forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitet, har sat sig tungt på udformningen af historiefagets formål og rammer med katastrofale virkninger til følge. Han påstår endvidere at disse eksperter er totalt ude at trit med, hvad man almindeligvis ville regne for sund fornuft og praksis i folkeskolen.

”Metode i forbindelse med Almen Studieforberedelse”. Rasmus Thestrup Østergaard, Nykøbing Katedralskole, har indsendt en powerpoint i tilknytning til prøven i Almen Studieforberedelse 2010. Denne indeholder også metodiske overvejelser. Se i spalten overfor.

”Begrebshistorie”. Anders Hassing skrev i september 2008 en anmeldelse til Noter af Reinhart Koselleck, "Begreber, tid og erfaring" (Hans Reitzels Forlag, 2007). Anmeldelsen har også et videre indhold i forhold til historisk metode og bringes derfor her sammen med et par links til begrebshistorie på nettet. Se elevvejledning til begrebshistorie overfor

"Historiebevidsthed og læring i historie". Anne-Vibeke Bjergstrøm har velvilligt stillet sin opgave under masteruddannelsen til rådighed - på trods af at den er lavet før den nuværende reform trådte i kraft. Men elevernes historiebevidsthed ændrer sig jo ikke på trods af nye reformer!

Jørgen Husballe: ”Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp?”

I folkeskolen debatteres de nye kanonpunkter. For få år siden diskuterede vi i gymnasiet kernestoffet i historie. Man kan stille det spørgsmål, om det var de mest centrale forhold i forbindelse med ændringerne i historieundervisningen i de to skoleformer, der blev diskuteret?

”Historie - samfundsfaglige og humanistiske metoder”. Henrik Skovgaard Nielsen, tidligere fagkonsulent, har skrevet en artikel som blev bragt i NOTER 179. Her arbejder han med skellet mellem historie og samfundsfag.

”Historie er også et samfundsvidenskabeligt fag”. Tidligere fagkonsulent Susanne Ørnstrøm og Lotte Schou arbejder her med at trække linjerne mellem historie og samfundsfag. Artiklen er bragt i NOTER 179, december 2008.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Udarbejdet af Hanne Glumsøe Bach, Frederikshavns Gymnasium, som introduktion til historiefaget
af Bernard Eric Jensen
af Bernard Eric Jensen
af Geert A. Nielsen
af Anders Hassing
Nanna Søndergaard Butters
af Bernard Eric Jensen
af Bent Egaa, ppt
af Henrik Skovgaard Nielsen
af Rasmus Thestrup Østergaard, ppt, 2010
af Leif Calundann Larsen, ppt om metode i undervisningen
Af Geert A. Nielsen om en introduktion til kildekritikken – set i spændingsfeltet mellem en positivistisk og en hermeneutisk tilgang.
Af Geert A. Nielsen om en introduktion til spormetoden, som supplement og frigørende alternativ til kildekritikken.
Af Geert A. Nielsen om en præsentation af Scenarie-metoden, der trækker på fremtidsforskningens analyse- og fortællestrategier. Scenarie-metoden vil ikke mindst være relevant i arbejdet med en innovativ tilgang.
Af Geert A. Nielsen der introducerer metahistorie og analyse af historieskrivning.
Lars Husegaard har indsendt nogle gode betragtninger om SRP opgaven til både lærere og elever.

Relaterede links

Mads Blom har lavet en meget god side med anvisninger og metode til alle de større skriftlige opgaver i gymnasiet - historie-dansk opgaven, studieretningsprojektet, SRP og AT.
I august 2011 mødtes en lang række historikere fra de nordiske lande i Tromsø for at drøfte fagets status og fremtid. Dette resulterede bl.a. i 22 artikler om en række metodiske og didaktiske emner. Disse ligger nu på linkets hjemmeside og kan nåes fra dette link. Det er spændende læsning.
SDU - IFPR har indscannet et stort antal lærebøger fra perioden 1775-1931. De kan læses in extenso på dette link.
Download P1, "Alle tiders historie", om elevernes indsigt i historiefagets metoder og deres udbytte af undervisningen. Medvirkende er Lene Jeppesen og Peder Kragh. Udsendelsen er tankevækkende og velegnet til brug i undervisningen.
Unge Pædagoger har i UP nr. 2 / 2012 et tema om brugen af tegneserier i undervisningen. Her kan man finde mange spændende artikler til brug for undervisningen.
Meget god web-side med masser af inspiration og debat.