Historien bag Ny Nordisk Skole

Her kan du læse om historien bag Ny Nordisk Skole og initiativets udvikling fra opstarten i 2012 frem til 2015, hvor i alt 379 institutioner var en del af Ny Nordisk Skole.

 

Forår og sommer 2012

Den daværende undervisningsminister Christine Antorini grundlagde i foråret 2012 Ny Nordisk Skole og nedsatte en dialoggruppe for Ny Nordisk Skole, bestående af forskere, praktikere og aftagere på tværs af 0-18-års-området.
Ny Nordisk Skole var omdrejningspunktet for Sorø-mødet i 2012. Her holdt dialoggruppen oplæg og på baggrund heraf blev mål, manifest og dogmer for Ny Nordisk Skole formuleret i fællesskab på mødet. Mål, manifest og dogmer beskrev det værdimæssige grundlag i Ny Nordisk Skole – du kan se mål, manifest og dogmer ved at klikke her

 

Dialoggruppen for Ny Nordisk Skole

• Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening
• Lars B. Goldschmidt, ledelseskonsulent
• Trine Ladekarl Nellemann, rektor CPH West
• Laust Joen Jakobsen, rektor, UCC
• Birgit Andersen, skoleleder, Strandgårdsskolen
• Lars Olsen, forfatter og debattør
• Kirsten Holmgaard, direktør Mercantec
• Ejner Holst, LO-sekretær for arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik
• Andreas Rasch-Christensen, forskningschef, VIA University College
• Lise Tingleff Nielsen, Forskningschef Professionshøjskolen UCC
• Roland Østerlund, tidligere uddannelsesdirektør i UVM
• Søren Hansen, Direktør, Social og sundhedsforvaltningen i Lyngby
• Stefan Hermann, rektor, Metropol
• Per Fibæk Laursen, Professor, DPU
• Lise Egholm, tidligere skoleleder på Rådmandsgades Skole, Københavns Kommune
• Christine Rasmussen, Ungdomsskoleinspektør, Kolding Ungdomsskole
• Klaus Majgaard, rådgiver, adjungeret professor på CBS
• Agi Csonka, direktør for SFI, formand for Rådet for Børns Læring
• Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
• Gitte Andersen, adm. direktør, Signal Arkitekter
• Bo Holmsgaard, tidligere professionschef BUPL
• Kristian Würtz, Rådmand for børn og unge, Århus Kommune

 

 

 

Tre ansøgningsrunder

I efteråret 2012 blev der afholdt de første informationsmøder om Ny Nordisk Skole landet over, hvor mange repræsentanter for dagtilbud, skoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser deltog.
På baggrund af informationsmøderne modtog Undervisningsministeriet ansøgninger fra en bred vifte af institutioner landet over, der ønskede at blive en del af Ny Nordisk Skole. Resultatet blev, at 352 institutioner blev en del af Ny Nordisk Skole.
I efteråret 2013 blev der afholdt endnu en ansøgningsrunde, hvor institutioner igen kunne søge om at blive en del af Ny Nordisk Skole. Her blev 52 nye institutioner en del af NNS. Sidste ansøgningsrunde blev afholdt i starten af år 2015 og her blev 20 nye institutioner en del af Ny Nordisk Skole.

Ny Nordisk Skole-redskabskassen

Som medlem af Ny Nordisk Skole blev institutionerne tilbudt forskellige aktiviteter fra Ny Nordisk Skole redskabskassen. Redskabskassen bestod blandt andet af følgende tilbud:

• Ny Nordisk Skole-dage: dagene blev faciliteret af konsulenter fra EVA, som guidede institutionerne gennem forskellige forløb, hvor de arbejdede systematisk med at analysere egen praksis, sætte egne mål, iværksætte og følge op på indsatser, etablere relevante samarbejdsrelationer, og sikre dokumentation og refleksion over fremdrift og resultater.

• Læringsspor: satte fokus på udvikling af den pædagogiske og didaktiske praksis. Formålet med forløbene var at give viden, redskaber og metoder til arbejdet med forandringsteori på både netværks- og institutionsniveau. Du kan se materialer fra de forskellige læringssporsforløb ved at klikke her

• Løbende sparring: bestod af ’månedens refleksion’ som var en månedlig mail til deltagere fra Ny Nordisk Skole-dagene med inspiration og input til det videre arbejde. Herudover havde institutionerne mulighed for løbende at få virtuel sparring med konsulenter fra EVA.

• Lederdage: på lederdagene blev der arbejdet med de ledelsesmæssige aspekter i forhold til de temaer og projekter, som der blev arbejdet med på NNS-dagene. På dagene fik ledelserne blandt andet input til, hvordan man kan arbejde med at udvikle en professionel kultur og hvordan man etablerer medledelse.

• Ny Nordisk Skole-akademidage: her mødtes praktikere fra hele landets NNS-institutioner årligt og delte erfaringer og viden. På dagene blev der afholdt workshopper og der blev holdt oplæg med internationale oplægsholdere, som blandt andet den engelske forfatter og foredragsholder James Nottingham og viceundervisningsminister i Canada, Mary Jean Gallagher.

Ny Nordisk Skole i 2014 og frem

I efteråret 2014 blev der lanceret en ny organisering omkring Ny Nordisk Skole. Der blev nedsat en ny bestyrelse og et akademiråd for Ny Nordisk Skole, som afløste den tidligere dialoggruppe. Formålet med denne nye organisering var at sætte øget fokus på udvikling af faglig sparring med institutionerne og på nytænkning af offentlig forandrings- og læringsledelse.
Bestyrelsen for Ny Nordisk Skole havde til opgave at sætte retning for Ny Nordisk Skole og understøtte, at Ny Nordisk Skole udviklede sig som et fællesskab, hvor lokal praksis blev udviklet i dialog mellem de forskellige styringsniveauer.
Se sammensætningen af bestyrelsen i boksen nedenfor.

 

Bestyrelsen for Ny Nordisk Skole

• Tidligere undervisningsminister (formand): Christine Antorini
• Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen (formandskab for NNS-akademirådet)
• Lars B. Goldschmidt, ledelseskonsulent (formandskab for NNS-akademirådet)
• Karen Ellemann, undervisningsordfører, Venstre
• Frank Jensen, overborgmester, Københavns Kommune
• Anna Mee Allerslev, beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, formand for Børne- og Kulturudvalget i KL
• Kurt Klaudi Klausen, professor, Institut for Statskundskab, SDU
• Hanne Dollerup, børne- og ungedirektør i Kalundborg Kommune
• Birgit Andersen, skoleleder, Strandgårdsskolen

 

Akademirådet for Ny Nordisk Skole

Akademirådets opgave var at videreudvikle og udbrede Ny Nordisk Skole i samarbejde med Ny Nordisk Skole-institutioner. Akademirådet var et fagligt forum, som gav sparring og input i forhold til videreudviklingen af Ny Nordisk Skole-netværkene og ministeriets støtte til institutionernes forandringsproces. Se sammensætningen af akademirådet nedenfor.

 

NNS-akademirådet

Formandskabet for akademirådet
• Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen
• Lars B. Goldschmidt, ledelseskonsulent

Akademirådet
• Klaus Majgaard, rådgiver, adjungeret professor på CBS
• Agi Csonka, direktør for SFI, formand for Rådet for Børns Læring
• Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
• Andreas Rasch-Christensen, forskningschef, VIA University College
• Tove Hvid Persson, dekan, UCC
• Stefan Hermann, rektor, Metropol
• Laust Joen Jakobsen, rektor, UCC
• Ole Ervolder, pædagogisk chef på Aalborg Handelsskole
• Trine Ladekarl Nellemann, rektor på CPH West
• Anna Vadgaard, skoleleder, H.C. Andersen Skolen
• Søren Ranthe, skoleleder, Antvorskov Skole
• Else Marie Krogh, leder af dagplejen i Københavns Kommune
• Marianne Dupont, leder, Børnehuset Vonsild
• Allan Kjær Andersen, rektor, Ørestad Gymnasium
• Lisbeth Nørgaard, direktør, SOSU Esbjerg
• Per Lindegaard Mansa Christensen, ungdomsskoleinspektør, Korsløkke Ungdomsskole
• Mads Kofod, direktør, Campus Bornholm
• Gitte Andersen, adm. direktør, Signal Arkitekter
• Jesper Støier, chef for skole- og uddannelsespolitisk afdeling, Danmarks Lærerforening
• Lars Søgaard Jensen, forretningsudvalgsmedlem, BUPL
• Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre
• Agnete Vienberg Hansen, tidl. formand for DSE
• Sanne Lorentzen, Formand BUPL's Lederforening

 

 

 

Efter folketingsvalget den 18. juni 2015 besluttede Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling at udfase Ny Nordisk Skole som et statsligt initiativ.  

Læs mere