Historieopgaven

Formuleringer, vejledninger og formaliaøvelser til historieopgaven i 1.HF.

Omfang

Præsentation og øvelser bør tage to lektioner á 90 minutter, og tre skrivedage med vejledning afsættes til opgaveskrivningen.

Formål

Fra bekendtgørelsen:

"I undervisningen skal der individuelt udarbejdes en historieopgave på mindst fem normalsider a 2400 enheder (antal anslag inkl. mellemrum). Læreren sætter rammen for opgaven. Historieopgaven har som formål at opøve eleverne i at arbejde med og fordybe sig i historiske problemstillinger, herunder inddrage de faglige mål og fagets kernestof."

Gennemførelse

Introduktion

Denne historieopgave ligger som en konklusion på enten et forløb om "Rettigheder, pligter - og straf" eller lignende om kriminalitet eller et om "Brug og misbrug af historien." Det forventes således, at eleverne er sat godt ind i fagets grundlæggende metoder og begreber.

Første lektion: Fodnoter og litteraturlister

Til fodnoter: Placer de manglende fodnoter i den vedhæftede fil og sammenlign efterfølgende med et andet makkerpar og ikke mindst med originalversionen. Var I enige eller uenige?

Anden lektion: Opgaveformuleringen

Se de vedhæftede eksempler.

Opsamling og videre arbejde

Se vedhæftede forslag til feedbackark.

I 2.HF skal det være et krav, at eleverne møder op med deres feedbackark til første SSO-vejledning og som en del af samtalen inddrager erfaringerne fra denne historieopgave.

Kreditering

Brian Egede-Pedersen, Nykøbing Katedralskole

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord