Hjælpemidler i AMU

Mange uddannelsessteder har læsevejledere, og der findes elektroniske udgaver af de fleste lærebøger.

Som kursist på en arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) kan man få støtte til at gennemføre sit kursusforløb på lige vilkår med andre deltagere. Det gælder uanset kursets varighed. Det er her vigtigt, at man henvender sig til AMU-centret eller det uddannelsessted, der udbyder AMU-kurset, i så god tid som muligt.

Eksempler på udstyr der kan fremskaffes:

  • PC, skanner og program til oplæsning af tekst, skrivestøtte
  • CCTV-anlæg
  • Transportabel teleslynge
  • Diktafon
  • Specialløsninger

Hvor henvender man sig?

AMU-centret eller det uddannelsessted, som udbyder AMU-kurset, kan søge om at få særligt udstyr eller hjælpemidler stillet gratis til rådighed for en deltager med et særligt behov. Udstyret skal være nødvendigt for, at deltageren kan gennemføre uddannelsen.

Det er derfor vigtigt, at kursisten kontakter AMU centret eller uddannelsesstedet så tidligt som muligt for at finde den rigtige løsning.

 

Undervisningsmaterialer

Det er undervisningsstedets ansvar at sørge for særlige materialer.

Der kan fremskaffes elektroniske versioner eller lydudgaver af de undervisningsbøger, der bruges på kurserne. Flere forlag sælger elektroniske udgaver af undervisningsbøgerne, enten som abonnementsordninger eller ved direkte henvendelse.

Der er udgivet en række it-baserede og audiovisuelle materialer fra uddannelsesudvalgene, som kan være et alternativ til de skriftbaserede papirudgaver af undervisningsbøgerne.

 

Læsevejledere

På flere af landets AMU-centre og uddannelsessteder, som udbyder AMU-kurser, er der tilknyttet læsevejledere, som kan støtte kursisten og underviseren under kursusforløbet.