Hold en tale

Eleverne skriver taler og træner brugen af stemmeføring, pauser og kropssprog. Udførlig vejledning til eleverne i at skrive og holde en god tale. Links til sjove og lærerige websider om at holde en tale.

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering. 

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål:

 • Eleverne kan holde en tale med passende brug af stemmeføring, pauser og kropssprog.

Undervisningsaktivitet

Talebobler

Aktiviteten er velegnet til at træne brugen af stemmeføring, pauser og kropssprog.

Hvis elevernes taler filmes, kan de se sig selv og arbejde videre med deres fremtoning som talere.

I højremenuen ligger et forslag til, hvordan et arbejdsark til eleverne kan se ud. Arbejdsarket er inspireret af Mikael Elkans udførlige vejledning til eleverne i at skrive og holde en tale (se link). Vejledningen tager udgangspunkt i følgende overskrifter:

Forberedelse

Hvad er målet for din tale?, Hvem taler du til?, Indsamling af indhold til talen.

At begynde på talen

Selve taleskrivningen, Indled gerne med…, Undgå at indlede med…

Læs talen igennem

At øve talen, Nervøsitet.

At holde talen

Brug dine hænder til noget, Tal ikke for hurtigt og tal højt nok.

Hvad gør læreren?

Læreren starter forløbet med at iværksætte en klassesamtale om:

 1. Hvor og hvornår bruges taler?
 2. Hvilke forskellige typer taler kender du?
 3. Hvad gør en tale værd at lytte til?
 4. Hvad kendetegner en god taler?

Læreren kan vise eleverne klip fra små og store historiske taler. På dr.dk kan man se 10 kongelige nytårsopsange til folket. Nytårstalerne spænder over otte årtier, to konger og en dronning. Andre eksempler på taler kunne fx være Martin Kuther Kings tale "I have a dream", John F. Kennedys tale "Ich bin ein berliner" eller Barack Obamas "Keynote speech".

Herefter benyttes enten arbejdsarket eller Mikael Elkans vejledning på nettet til at hjælpe eleverne i gang med at skrive deres egne taler. 

Læreren sørger for, at eleverne tjekker deres færdige taler igennem ved hjælp af tjeklisten på arbejdsarket.

Læreren sætter eleverne sammen i små grupper, som skal hjælpe hinanden med at filme når eleven holder talen.

Hvad gør eleverne?

Eleven deltager i klassesamtale om taler.

Eleven skriver sin egen tale.

Eleven tjekker sin tale ud fra tjeklisten:

 • Min tale har en indledning og en afslutning
 • Min tale har et enkelt budskab
 • Min tale er tilpasset tilhørerne
 • Sproget i min tale ligger naturligt i munden
 • Jeg taler ikke for hurtigt og holder passende pauser
 • Jeg har øjenkontakt med tilhørerne
 • Jeg taler højt og tydeligt
 • Jeg varierer min stemme og betoningen af ordene
 • Jeg bruger mit kropssprog til at understrege ordene - jeg ranker ryggen og løfter ansigtet

Eleven øver at holde talen og optages på film.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kan holde en tale med passende brug af stemmeføring, pauser og kropssprog.

 

Tegn på læring

Niveau 1

Eleven holder en tale og eksperimenterer med stemmeføring, pauser eller kropssprog.

Niveau 2

Eleven holder en tale og benytter stemmeføring, pauser og kropssprog til at understrege ordene.

Niveau 3

Eleven holder en tale og benytter stemmeføring, pauser og kropssprog til at understrege ordene. Eleven vurderer sin brug af stemmeføring, pauser og kropssprog.

Evaluering

Eleverne kan eventuelt arbejde i grupper med at give hinanden elev-elev feedback på talen ved hjælp af tjeklisten i arbejdsarket.

Hvis talerne optages på film, giver det eleverne mulighed for at evaluere deres egen fremtoning og arbejde videre med, hvordan de kan benytte kropssprog og stemme, når de taler foran et publikum. Eleverne kan også fremføre talen på klassen og efterfølgende få feedback fra de andre elever og læreren.

Forenklede Fælles Mål

Dansk
7. - 9. klasse
Kommunikation (obligatorisk)
Krop og drama (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen (vejledende mål)
Eleven har viden om kropslige og retoriske virkemidler (vejledende mål)

Relaterede links

Vejledning til eleven i at skrive og holde en god tale. Skrevet af Mikael Elkan.
Artikel i "Folkeskolen". Mads Th. Haugsted giver gode råd til undervisningen i mundtlighed.
Lav din egen Dolph-svada på dr.dk/dolph