Hungry Planet - globale kompetencer

Øvelse med engagerende billedmateriale - ugemenuen for 27 familier verden rundt - øger elevers globale kompetencer

Omfang

Øvelsen kan efter behag tilpasses et kort eller et langt modul; afgørende herfor vil fx være rapporteringsform (mundtligt, skriftligt).

Formål

Eleverne vil gennem øvelsen opleve faget naturgeografis fokus på globale mønstre og forskelligheder, Og geografidelen i naturvidenskabelig faggruppe kan hermed bidrage til at belyse aktuelle samfundsmæssige og globale problemstillinger med naturvidenskabeligt indhold.

Kernestof i naturgeografi, især Innovation, bæredygtighed og ressourceforvaltning.

Kernestof i naturvidenskabelig faggruppe, især sundhed og levevilkår

Forberedelse

Øvelsen kan gennemføres med materialet på udelukkende elektronisk form; men hvis de 27 billeder fra Hungry Planet serien er udprintet i stor størrelse og evt. lamineret for holdbarhedens skyld, så åbnes flere muligheder for systematisering og engagement.

Gennemførelse

På website Hungry Planet fra tidsskriftet Time kan man se 27 fotos af familier fra hele verden. Time er ret strikse med rettighederne, så desværre kan billederne ikke vises her.

Hver familie er fotograferet i eller ved deres hjem med den mængde mad, som de spiser på en uge. Der er angivet en pris for fødevarerne samt livretter for hver familie.

Lad eleverne løse nedenstående opgaver i grupper:

Opgaver:

Undersøg billederne grundigt, se efter og registrer følgende:

1. Deres hjem – type, møbler, udstyr, elektricitet, andet?

2. Familiens størrelse – forældre, børn, andre generationer, evt. tjenestefolk

3. Madens sammensætning – vegetabilsk/animalsk, kalorierig/kaloriefattig, industrielt/manuelt, prisen på maden, tilberedning fra grunden/præfabrikeret/fastfood..

4. Personernes udseende, overvægt/undervægt,

5. Særlige iagttagelser

 

Efter registreringen skal I vælge den familie, som I mener spiser sundest. Og den familie, som lever mest usundt.

Og inddel alle familierne i 4-6 kategorier, som I selv når frem til. Angiv jeres begrundelser for kategorierne.

Hvilken af jeres kategorier tilhører jeres egen danske familie?

Opfølgning

Øvelsen kan nemt indgå i kortere eller længere undervisningsforløb i fagene. 

Hvis eleverne skal præsentere deres inddeling af familerne i deres kategorier for hinanden, så kan med fordel anvendes en Peer2Peer-evaluering.

Kreditering

Laust Wium Olesen, EMU-redaktør i naturgeografi

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Tidsskriftet Times billedserie med 27 familiers ugeforbrug af fødevarer