Hvad er demokrati

Eleverne ser en kortfilm, hvor en 3. klasse diskuterer begrebet demokrati. Bagefter taler I om, hvad eleverne ved om demokrati, og du præsenterer klassen for, hvad I skal arbejde med.

Formål

Eleverne skal gøre sig overvejelser om, hvad de ved om demokratiet. Dertil skal de opnå en forståelse for, hvad de kommer til at arbejde med i forbindelse med temaet, og hvorfor det er relevant. 

Fag

Dansk (fremstilling).

Tidsforbrug

20-45 min.

Forberedelse

Du skal bruge en computer og en storskærm, så du kan afspille kortfilmen ‘Hvad er et demokrati?’

NB! Filmen er lavet til en tidligere konkurrence, så stop den mod slutningen, inden konkurrencen bliver nævnt.

 

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Undervisningsministeriet. Læs mere om parterne bag materialet.

Relaterede moduler