Hvad er det pædagogiske læringscenter?

Det pædagogiske læringscenter er en fleksibel organisering med fokus på, refleksion over og aktiviteter med læring og trivsel. Samarbejde og aktiviteter iværksættes på tværs af såvel relationer og ressourcer som fag og funktioner.

Betegnelsen det pædagogiske læringscenter signalerer et fokusskifte for læringscentrets aktiviteter. Hvor den tidligere bekendtgørelse for læringscentret fokuserede på en række servicefunktioner, er der nu fokus på læringsrettede aktiviteter.

I formålet for det pædagogiske læringscenter beskrives det, at det pædagogiske læringscenter har en dobbeltfunktion set i relation til pædagogik og læring. Det pædagogiske læringscenter skal være med til at fremme læring og trivsel hos eleverne og understøtte og inspirere det undervisende personale i forhold til læreprocesser og læringsresultater.

I samarbejde med skolens ledelse arbejder det pædagogiske læringscenter med en evidens- og forskningsinformeret tilgang til læring, trivsel og evaluering. Desuden understøtter det pædagogiske læringscenter kulturformidling med, for og af børn

Det pædagogiske læringscenter

 

For at udvikle praksis bliver det en opgave for det pædagogiske læringscenter at indgå i samarbejde med det undervisende personale i forhold til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning på baggrund af Fælles Mål.

Endvidere er der fortsat fokus på at håndtere og formidle tilgængelige læringsressourcer, det vil sige alle former for ressourcer, såvel didaktiserede som ikke-didaktiserede, der understøtter læring. 

Der er tale om en bred vifte af ressourcer, så som fysiske bøger og e-bøger, skønlitteratur og faglitteratur. Digitalt udstyr, så som computere og tablets, video og fotokameraer, lydoptagere og mikrofoner. Endvidere etablerede forlags læringsportaler og læringsplatforme, gratis ressourcer på nettet og apps. Derudover teatre, museer og andre udbydere af materialer til undervisning og læring.

Relaterede moduler