Hvad er trivselsmålingen?

En gang om året, skal alle elever i folkeskolen svare på en trivselsmåling. Skolelederne og lærerne skal bruge trivselsmålingerne til at gøre det rart for alle at være i skole.
termometer på omkring 25 grader

Her er fire punkter, der beskriver, hvad der er med til at gøre det rart at være i skole: 

  • Der er spørgsmål om skolens klasselokaler og fællesområder
  • Der er spørgsmål om, hvordan du oplever undervisningen
  • Der er spørgsmål om kammerater og mobning
  • Der er spørgsmål om, hvordan du selv føler, du har det

 

Før trivselsmålingen  

Trivselsmålingen kan være ny for både lærere og elever. Derfor er det en god idé, at din lærer snakker med hele klassen om, hvad spørgsmålene betyder. På den måde bliver du sikker på, hvad der bliver spurgt om. Hvis din lærer ikke selv tager en snak med jer i klassen om trivselsmålingen, kan du bede din lærer om at forklare, hvad spørgsmålene betyder. 

Undervisningsministeriet gennemfører kun trivselsmålingen til statistisk og videnskabeligt brug. Det betyder, at ministeriet ikke bruger dine svar til at kontakte dig eller til at følge op på dine svar over for dig.

Ministeriet bruger dine svar til at lave statistik over, hvordan trivslen ser ud i de forskellige klasser, skoler, kommuner og i hele Danmark.

Din kommune og skole kan se vores statistikker på www.uddannelsesstatistik.dk. Vi sender altså ikke kommunen og skolen dine svar på spørgeskemaet. I rapporterne kan de derfor kun læse, hvordan trivslen ser ud i klassen som helhed og i skolen, i kommunerne og i hele Danmark.

Hvordan foregår trivselsmålingen?

I trivselsmålingen skal du svare på 20 spørgsmål, hvis du går i 0.-3. klasse, og 40 spørgsmål, hvis du går i 4.-9. klasse.. Du skal bruge dit UNI-login og svare på spørgsmålene på en computer eller tablet.

I skoleåret 2017/2018 kan elever gennemføre den nationale trivselsmåling elektronisk eller på papir. Læs mere om gennemførslen af trivselsmålingen i skoleåret 2017/2018 her.

Det er vigtigt, at du svarer så ærligt som muligt på spørgsmålene. Der er ingen svar, som er rigtige eller forkerte. Det er bare vigtigt, at du mærker efter, hvad der er det rigtige svar for dig.

Det har ikke nogen følger for dig, hvis du ikke svarer på spørgsmålene. 

Efter trivselsmålingen

Når din lærer har fået resultaterne fra trivselsmålingen kan han eller hun tage en snak med jer i klassen om, hvad trivselsmålingen viste på klasse- og skoleniveau. På den måde kan du og din klasse være med til at arbejde for, at det bliver endnu bedre for alle at gå i skole.