Hvad er "Viden Om"?

Viden Om fokuserer på et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling. Formålet er at gøre den eksisterende viden og forskning tilgængelig for lærere, pædagoger og ledere.

Viden Om fokuserer på et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling. Formålet er at gøre den eksisterende viden tilgængelig for lærere, pædagoger og ledere.

På Viden om finder du materiale der:

  • omhandler den pædagogiske praksis inden for et afgrænset felt med en specifik målgruppe for øje.
  • tager afsæt i eksisterende viden og forskning, der er formidles, så den bliver lettere tilgængelig og mere anvendelig for praktikere.
  • består af en række digitale produkter, der tilsammen tilbyder viden om praksis, refleksionsspørgsmål til praktikere og konkrete billeder på og eksempler fra praksis.